>

Meny

För en hållbar helhetssyn

För en hållbar helhetssyn

En hållbar utveckling handlar om att du, dina vänner och din familj ska må bra idag, samtidigt som vår omvärld och generationerna efter oss också ska få möjligheten att tillgodose sina behov. Vi på Skanska har därför beslutat att ta vårt ansvar och leda den gröna bostadsutvecklingen. Vårt miljöarbete går under namnet Skanskas Gröna Initiativ och det innebär att vi gör vårt yttersta för att bidra till ett bättre samhälle och en skönare framtid. Låt oss titta närmare på hur detta miljöarbete gör din vardag vackrare!

Vår målsättning

Skanskas målsättning är att vara ett av världens ledande företag inom miljöhänsyn. Det präglar hela vårt arbetssätt. Kompetens och erfarenheter på olika områden samlas i en kunskapsbank som vi kallar för Grönt Initiativ. Därmed kan lärdomar och lösningar från Växjö eller Stockholm ge sitt avtryck när vi bygger stora infrastrukturprojekt i till exempel New York eller London. Det handlar om materialval, transportlösningar, produktionsprocesser och allt annat som kan påverka miljön. Vi strävar alltid efter att använda förnybar energi under byggtiden. Vi har en kemikaliedatabas som är unik för branschen och att allt trä som används i våra projekt kommer från hållbara skogsbruk. 

Tänk grönt!

Att tänka grönt innebär också att vi ser bortom själva produktionen. Det är lika viktigt att våra hus och kontor är energieffektiva genom hela sin livslängd. Vårt huvudkontor i Stockholm ligger granne med ett bostadshus som också är byggt av oss. Där använder vi spillvärme från kontoret för att värma upp bostäderna som ligger intill.

Vi kan göra skillnad
Under de senaste åren har vårt hållbarhetsarbete utvecklats och fått en ny dimension - social hållbarhet. Det handlar om hur vi kan skapa ett bättre samhälle för alla. Uttrycket social hållbarhet är lika brett som det är viktigt. Trygghet och säkerhet i våra boendemiljöer präglar utformningen av innergårdar och placering av belysning. Hälsa och välbefinnande är en viktig del när vi ser på våra kunders behov av till exempel närhet till omsorg, service och kommunikationer. Vi har också kommit långt i arbetet med att skapa mångfald. Att skapa ett öppet och tolerant samhälle. Vi vill ha levande stadsdelar där arbetsplatser, skolor och bostäder ingår i en balanserad mix. Vi vill att gestaltning och utformning av hus och kvarter berikar människors liv, utanför husets väggar. Dessutom tycker vi det är viktigt att alla ska få vara med! Att hjälpa dem som står utanför arbetsmarknaden att få jobb. Resan mot en hållbar framtid har knappt börjat. Men vi tror att vi kan göra skillnad.

Läs mer om vårt Gröna Initiativ»