Vanliga frågor

Hur ser planlösningarna ut?
Du hittar planlösningarna i broschyren som finns på hemsidan.

När kommer den första fakturan?
I samband med att du tecknar köpe- och entreprenadkontrakt betalar du 200 000 kr i handpenning.

Cirka 6 månader innan tillträde köper du tomten. På tillträdesdagen betalar du resterande belopp för entreprenaden och eventuella inredningsval.

När är det dags för det första inredningsmötet?
En tid efter att du tecknat avtal kommer du att kallas till ett personligt möte med en kundansvarig som hjälper dig med dina inredningsval.

Du gör då dina eventuella tillval utifrån det sortiment vi erbjuder enligt vår inredningskatalog.

När är det inflyttning?
Inflyttningen är planerad från våren 2018 för etapp 1 och hösten 2018 för etapp 2.

Vad är det för ventilation i huset?
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX).

Är huset anslutet till fjärrvärmenätet?
Ja.

Finns det golvvärme i bostaden?
Ja, vattenburen golvvärme finns på entrévåningen.

Hur värms bostaden upp?
Vattenburen värme i radiatorer på övervåningen och golvvärme på entrévåningen.

Finns det förråd utanför bostaden?
Samtliga hus har även förråd och två bilplatser intill det egna huset.

Besiktning
I samband med ditt tillträde kommer du att få en kallelse till besiktning av ditt hem av en oberoende besiktningsman.

Information
Från och med att ni har tecknat ett förhandsavtal kommer du att få kontinuerlig information via vår kundportal. Här berättar vi stort som smått om vad du behöver veta innan du flyttar in i ditt nya hem.

Inloggning till kundportalen får du av din kundansvarig.

Vad innebär det att bo i ett Svanenmärkt hus?
Svanenmärkningen gör att du kan vara säker på att du får ett hem och en vardag som är miljövänlig in i minsta detalj.

Energiförbrukningen är låg för att huset bland annat har extra bra isolering, vitvaror i de högsta energiklasserna och snålspolande vattenkranar och toaletter. I ett nybyggt och Svanenmärkt hem från Skanska är energiförbrukningen minst 15 % bättre än kraven för nybyggda hus och >50% bättre än snittet i Sverige. Det är en stor skillnad som ger en lättnad både för din plånbok och för miljön.

Allt material är noga utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Det kan till exempel vara att träet ska komma från hållbara skogsbruk, färger inte får innehålla farliga lösningsmedel, och att kemiska byggprodukter klarar hårda gränsvärden för miljö- och hälsoskadliga kemikalier.

Alla dessa faktorer bidrar till minimal klimatpåverkan. Läs mer om Svanenmärkta hem »

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 020-310 310.