Nya regler kring bostadslån

Funderar du på vad de nya reglerna för bostadslån faktiskt innebär och om de kommer att påverka dig? Du är inte ensam. Vi förklarar situationen i en kort sammanfattning.

Nya regler för bostadslån

I november beslutade Finansinspektionen att gå vidare med förslaget om att skärpa amorteringskravet för hushåll med höga skuldkvoter, alltså de som har stora bolån i förhållande till sin inkomst. Syftet med amorteringskravet är att skapa en sund amorteringskultur och sänka belåningsgraden för bostäder.

Amorteringskravet är till för att begränsa hushållens lån i förhållande till bostadens värde. I praktiken innebär det att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst en procent per år på sitt bolån, utöver det redan befintliga amorteringskravet. Förslaget träder i kraft 1 mars 2018.

Det är bara nya låntagare som påverkas av det nya amorteringskravet, så du som redan har ett lån berörs inte av de nya reglerna. Framförallt personer som köper en bostad som är dyr i relation till deras inkomst kommer drabbas av de nya reglerna, eftersom personer med lägre inkomst inte kan låna så pass stora summor.

Vi på Skanska tycker det är sunt med ett amorteringskrav men hade hellre sett ett helhetsgrepp på bostadsmarknaden där man tittat på allt från krångliga regler till reavinstskatten. Vi anser att ett amorteringskrav på 2% per år och en kontantinsats på 15% är rimlig.

Har du frågor om hur de nya reglerna för bostadslån kommer beröra dig kan du kontakta oss via Contact