Så mycket får bostaden kosta

Vad är rimligt att lägga på din bostad i månaden tycker du? Enligt vår senaste bostadsrapport är de flesta storstadsbor villiga att lägga nära en tredjedel av sin inkomst på boendet. De som bor i hyresrätt kan tänka sig att spendera ännu mer. Att boendet är något vi svenskar känner är viktigt råder det ingen tvekan om.

Bostadsrapport

I Sverige är bostadsstandarden hög jämfört med många andra länder och storstadsborna är beredda att spendera en relativt stor del av sin disponibla inkomst på boendet. Närmare fyra av tio svarar i vår undersökning att de är villiga att lägga 21–30 procent av sin månadsinkomst på sitt boende. Drygt var tionde kan tänka sig att lägga nästan hälften av inkomsten på boendekostnader.

Bostadsrapport diagram

Malmöborna lägger mest

Malmöborna är mest öppna för att lägga en större andel av sina pengar på bostaden. Hela 43 procent av dem kan tänka sig att spendera 21–30 procent av sin månadsinkomst på hemmet, till skillnad från stockholmarna och göteborgarna där 34 respektive 35 procent svarar detsamma.

Hur mycket man är villig att betala för sin bostad skiljer sig något åt beroende på hur man bor idag. De som bor i hyresrätt är beredda att lägga högst andel av sin månadsinkomst på sitt boende. Mer än var fjärde, ca 27 procent, uppger att det är rimligt att 31–40 procent av inkomsten går till bostaden. Bland villaägare säger endast 19 procent samma sak och bland bostadsrättsinnehavare är siffran 26 procent.

De flesta vill äga sin bostad

Majoriteten av storstadsborna föredrar bostadsrätt framför andra boendeformer. Högst i kurs står en bostad i ett område som har goda förbindelser med kollektivtrafiken. Även balkong och att lägenheten ligger i ett lugnt område rankas högt. Främsta fördelen med att äga sitt boende är att det anses vara en god ekonomisk investering, samt möjligheten att renovera och påverka sin boendemiljö. Resultatet visar att 39 procent av storstadsborna helst skulle vilja bo i en bostadsrätt om de fick önska. Var fjärde föredrar villa och nästan lika många, 24 procent, föredrar att bo i hyresrätt