Välj rätt barnförsäkring

Det är mycket att tänka på när man skaffar barn. Allt från att ställa i ordning barnkammare till att barnsäkra hemmet. Men en sak man inte får missa är barnförsäkring. Här har vi samlat några tips som är bra att tänka på när du väljer försäkring.

Livsstilsbild skanska

Kom ihåg att barnförsäkringen inte gäller retroaktivt, det vill säga för symptom och skador som fanns innan försäkringen tecknades. Därför är det viktigt att försäkra så snabbt som möjligt, gärna direkt när ni kommer hem från BB. När ni väl tecknar försäkringar bör ni även tänka på detta:

Se till att försäkringen är heltäckande

Det är viktigt att försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall. Samt att den täcker både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att man får ersättning för en bestående invaliditet och ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet inte kommer ut i arbetslivet till följd av en skada eller sjukdom.

Se över era befintliga försäkringar

Gå igenom era befintliga försäkringar. Det finns en chans att ert barn redan omfattas av, till exempel, en gruppförsäkring ni får från en arbetsgivare. Tanken är att en privat barnförsäkring ska fylla igen luckorna som finns i de befintliga försäkringarna.

Om ni åker utomland

Barnförsäkringar brukar oftast gälla i ett år vid utlandsvistelse. Däremot täcker de sällan sjukhuskostnader utanför Norden. Se därför till att dubbelkolla både barnförsäkring och reseförsäkring så att de tillsammans ger ett fullgott skydd.

Fråga om råd

Det kan vara komplicerat att reda ut vad en försäkring täcker. Var därför inte rädd för att fråga om råd. På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du läsa mer om barnförsäkringar och även se jämförelser mellan olika försäkringar.