Fler möjligheter till nya hem

Vi på Hem från Skanska vill bygga fler hem. När onödigt krångliga och restriktiva regler mjukas upp, får vi möjligheter att bygga fler och framförallt bättre planerade hem. Vi bygger alltid med människan i centrum, men om regelverket inte kan vara flexibelt tappar vi värdefulla möjligheter.

Regeringen har efter nya uppgifter från företag, riksdag och kommuner valt att lägga ett förslag om att mjuka upp reglerna för buller utanför bostäder. Detta gör att vi kan vara mer flexibla och skapa bättre planlösningar när vi bygger våra hem. Det är en liten justering, men i praktiken gör den att vi kan planera våra projekt bättre och få in fler hem på samma yta som idag. I förlängningen kommer detta att gynna samhället och resan mot 700 000 nya hem till år 2025.

Det nya förslaget underlättar framförallt byggandet av hem upp till 35 kvadratmeter, vilket ger fler människor en möjlighet till en första egen bostad.