Hållbara hus handlar om mer än materialval

Arkitektstudenten Adam Söderblom läser sitt tredje år på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han mötte oss en solig septemberdag för att samtala om arkitektur i allmänhet och framtidens bostäder i synnerhet.

Adam Söderblom som studerar arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg diskuterar om sina tankar om framtidens boende.

Adam möter oss vid Chalmers spårvagnshållplats och visar vägen in till arkitekternas del av skolan. Det är nyrenoverat och den minimalistiska stilen är genomgående – högt i tak, avskalad inredning och betong med detaljer i ljus björk. Vi är här för att prata om arkitektur och framtidens bostäder, vilket är något Adam började intressera sig för under gymnasiet.

"Det var någonting som gjorde att jag började tänka på stadsbyggnad och att det finns en anledning och tanke bakom hur saker och ting ser ut. Det är spännande att fundera på varför hus och byggnader ser ut som de gör."

Adam tycker om att rita detaljer, som en stadsplans trottoarer eller ett bostadshus fönster. Men på frågan vad som är svårast att rita är det inte själva hantverket som är knivigast utan snarare vem som ska bo där, berättar han.

"Det är naturligt att utgå från sig själv och sina normer när man ritar ett hus, men man måste komma ihåg att alla är olika. Det är svårt att veta vad det finns för behov hos personen som ska bo där."

Idag är hållbarhet ett integrerat begrepp inom arkitektutbildningen, och då handlar det inte bara om miljömässig hållbarhet utan även ekonomisk och social. När det kommer till att rita hållbara hus menar Adam att den viktigaste faktorn är att tänka långsiktigt.

"Den största energitjuven i byggsvängen är produktionen av material, att bygga ett hus och sedan riva det efter 50 år är väldigt energikrävande. Jag tror det är viktigt att tänka på att ett hus egenskaper kan komma att förändras med tiden, alltså att ett bostadshus i framtiden kan bli ett kontor och vice versa"

Adam berättar att det är svårt att veta hur framtidens bostäder kan komma att se ut, men att mycket pekar på att vi kommer behöva samsas bättre på den ytan vi har. När städerna blir trängre behöver bilar fasas ut mot mer energi- och yteffektiva transportmedel. Adam menar även att det finns fler aspekter än bara materialval när det kommer till att bygga hållbara hus. En sak han tror är viktig är hur planlösningar och hus kan hjälpa människor att göra mer hållbara val.

Jag tror man kan ändra folks vanor genom att skapa nya förutsättningar för de som bor där, till exempel genom att bygga hus med cykelgarage istället för bilgarage och tänka långsiktigt när man ritar planlösningar.

Adam Söderblom, arkitekturstudent på Chalmers Tekniska Högskola

Han är säker på att framtidens bostäder kommer vara byggda av material som är förnybara och tror att trä kommer att bli stort igen, men även nya ämnen som är gjorda av restprodukter.

”Jag tror på att processa gamla material, att göra fusioner. Det finns till exempel forskning på att man kan göra glas av cellulosa, vilket blir ett miljövänligt alternativ på många sätt.”

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här »

Dela sidan: