Mångfald och inkludering på Skanska

I samband med #metoo-rörelsen har jämställdhetsfrågan fått skjuts och blivit en självklarhet för hela samhället. Vi ringde upp mångfaldschefen Monica som gav oss en uppdatering om hur #metoo påverkat arbetet för mångfald, inkludering och jämställdhet på Skanska.

I Monicas arbete som mångfaldschef ingår bland annat att främja att kvinnor och män ska ha samma utvecklingsmöjligheter, men också att olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Detta oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. För att det ska bli möjligt måste hela organisationen vara inkluderad i arbetet för jämställdhet.

”Mitt arbete handlar mycket om att verka för att både chefer och medarbetare som ett lag drar åt samma håll kring mångfaldsfrågorna. Att vi har en vision och tydliga mål som följs upp, men också att det finns stöd och verktyg att driva frågorna på ett affärsmässigt sätt. En avgörande faktor är förstås att vår ledning är så engagerad i frågorna”, berättar Monica.

Så varför är det viktigt att en arbetsplats är jämställd? Förutom att det blir roligare och mer utvecklande berättar Monica att jämställdhet är en viktig faktor för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, dit både kvinnor och män söker sig och stannar kvar. Här kan Monica se en rad förbättringar under de senaste åren, inte minst i en positiv utveckling av totalt antal anställda kvinnor på Skanska, men även kvinnor i ledande positioner. Något som Monica beskriver ligger i linje med Skanskas målsättningar gällande jämställdhet.

”Då vi fortfarande är en mansdominerad arbetsplats relaterar våra jämställdhetsmål både till rekrytering av kvinnor med ingenjörsbakgrund men också till fler kvinnor på ledande positioner. Här är vi stolta över att se en stadig och positiv utveckling i Skanska Sverige. Ett resultat av ett långsiktigt fokus och arbete”.

I samband med #metoo har jämställdhetsfrågan hamnat i nytt fokus och för Skanska som länge arbetat för jämställdhet stärks viljan att ytterligare agera för förändring. Dessutom har #metoo-rörelsen lett till ett ökat intresse för jämställdhet i hela organisationen.

”Vi bedriver ett aktivt arbete mot trakasserier och diskriminerande beteenden. #Metoo har synliggjort vikten av proaktivitet, att alla tar mod till sig och säger ifrån då vi alla kan göra skillnad”, berättar Monica.

På Skanska finns ett antal program, verktyg och stöd för att ge ytterligare kraft i att skapa inkluderande arbetsplatser för alla. Flera av Skanskas högsta chefer har efter #metoo även valt att hålla egna miniworkshops kring ämnet i sina arbetsgrupper och projekt – ett initiativ som gör Monica både stolt och imponerad.

”Jag kan inte annat än tro att viljan att förändra har tagit fäste och kommer leva vidare i vårt samhälle och på våra arbetsplatser. Men det kommer krävas att vi utmanar gamla förlegade synsätt och kontinuerligt håller dialogen vid liv, lyssnar på ett konstruktivt sätt och lyfter goda exempel. Män och kvinnor behöver ta detta vidare tillsammans”, berättar Monica.

Jämställdhet är ett fortlöpande arbete och det är svårt att säga om eller när det någonsin kommer att bli ”klart”. Men på frågan om Monica har någon framtidsspaning gällande Skanskas arbete för jämställdhet ger hon ett hoppfullt svar.

Jag hoppas att mångfald, inkludering och jämställdhet så småningom kommer att vara en icke-fråga. Det ska vara en självklar del av Skanskas DNA – något som starkt bidrar till att vi är ett attraktivt företag som bygger ett ännu bättre samhälle.

Monica Westerberg, mångfaldschef Skanska Sverige
Dela sidan: