Bättre skydd för dig

Bostadsköp är ofta ett av de största köpen man gör – därför är det extra viktigt med ordning och reda. Nu släpper Justitiedepartementet en utredning om att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Det tycker vi är jättebra – du får en tryggare affär och vi vet att vårt arbete kommer till sin fulla rätt.

Skärpta regler för bostadsrättsmarknaden

Idag kom utredningen från Justitiedepartementet som handlar om att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Vi på Skanska har länge varit positiva till skärpta regler, det gynnar både dig och hela samhället i stort. Redan i byggprocessen ser vi till att våra hus är så hållbara som möjligt – och förlängningen på detta blir självklart att våra kunder ska få en hållbar förening.

De förändringar som utredningen idag föreslår handlar till stor del om att ge dig bättre möjligheter att ta del av föreningens ekonomi innan köpet. Utredningen föreslår också ett tydligare skydd för dig som tecknar förhandsavtal, vilket också ger dig en bättre insyn i föreningens ekonomi.

Allt som allt tycker vi på Skanska att det är ett mycket bra initiativ. Detta ger en stabil marknad vilket gynnar alla, från privatpersoner till samhällsutvecklare. 

Om du vill läsa mer om utredningen hittar du den här.

Dela sidan: