Vägen mot ett ännu bättre Skanska!

På Skanska arbetar vi aktivt för en bättre mångfald och mer jämställd arbetsplats. Anledningen är enkel. Vi vet att vi blir bättre medarbetare, människor och ett bättre företag av det. I en intervju med mångfaldschefen Monica och AKS-koordinatorn Anna får du läsa om en del av det arbete vi gör.

På bild: Anna Blum Lannerup,AKS-Koordinator för Mellansverige och Teamleader för Bolagsredovisning och Monica Westerberg, Mångfaldschef.

Affärsnätverket för Kvinnor i Skanska (AKS), är ett forum för professionell utveckling för kvinnor i Skanskas svenska affärsenheter. Här får du ett brett kontaktnät inom företaget och möjlighet att påverka och dela med dig av dina erfarenheter. Anna är AKS-koordinator för Mellansverige och säger så här:

   – I AKS arbetar vi hela tiden aktivt för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för kvinnor att kunna utvecklas och göra karriär. Det kan vara genom att anordna olika utbildningar, studiebesök, grupparbeten och nätverksträffar där du får bolla idéer, dela erfarenheter och komma med förslag på förändring. Målet är att lyfta fram kvinnliga förebilder, göra Skanska mer attraktiv som arbetsgivare för kvinnor samt verka för att attrahera kvinnor till traditionellt mansdominerade befattningar och chefspositioner. Att etablera och dra nytta av nätverk för synliga minoriteter är ett av flera sätt att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Ett bra exempel på detta är det relativt nystartade AKS-Y, Affärsnätverket för Kvinnor i Skanska - Yrkesarbetare. Denna del av AKS-nätverket riktar sig till Skanskas yrkesarbetande kvinnor som arbetar på byggarbetsplatserna.

   – Vi arbetar såklart på alla plan inom Skanska, från kontor till byggarbetsplatserna som skiljer sig åt rätt rejält. Vi lyfter saker som man oftast inte tänker på. Skyddskläder med rätt passform för både män och kvinnor och tillgång till separata byggbodar och omklädningsrum är några av dem, berättar Anna.

Monica är mångfaldschef
 på Skanska där en stor del av hennes uppdrag går ut på att arbeta aktivt med förändringsarbete kring mångfald och inkludering.

Mångfald och inkludering är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete på Skanska och vi arbetar konstant med dessa frågor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetares olikheter respekteras och tas tillvara på bästa sätt.

Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska

Skanskas arbete för en mångfaldig organisation är ett konstant pågående arbete som alltid utgår från den vision och strategi hela Skanska har satt tillsammans.

    Vi är historiskt sett en mansdominerad organisation men vi tar tydliga steg framåt både vad gäller rekrytering och utveckling av en större mångfald, där ex fler kvinnor på ledande positioner är i fokus. Detta är ett arbete som genomsyrar hela organisationen där vi har en styrgrupp, aktiva chefer och en HR-organisation som driver frågorna i praktiken. Mycket handlar såklart om utbildning, att sätta mål och göra insatser som skapar förändring, förklarar Monica.

Monica fortsätter:

   – Säkerhet, etik och grönt är andra viktiga hållbarhetsområden på Skanska. Framförallt ser vi tydliga kopplingar mellan mångfaldsarbete och säkerhet. Bryr vi oss om varandra, ser till att alla jobbar säkert och är delaktiga så ger det effekt. Det finns därför ett stort fokus på hur vi behandlar varandra och hur vi skapar utvecklingsmöjligheter för alla utifrån sina unika förutsättningar.”

I Skanskas affärsplan 2020 finns en uttalad vision att bli ett mer värderingsdrivet företag, där mångfald och en inkluderande företagskultur är en del av att ”bli bättre tillsammans”.

   – Vi menar att detta är affärskritiskt för att få in rätt kompetens på en starkt konkurrensutsatt marknad. Vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra vår rekrytering så att alla har möjligheten att söka sig till oss. Men också att vi tar hand om och utvecklar de som börjar hos oss – oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc. En större mångfald på våra arbetsplatser ökar trivseln rent allmänt, men framförallt är det otroligt värdefullt med nya perspektiv och idéer så vi kan bygga innovativa och effektiva team. Inte minst för att ha kul på jobbet, avslutar Monica.

Dela sidan: