Vi behöver fler bostäder

Bostadsbristen är akut i allt fler städer i Sverige. Det blir svårare att komma in på bostadsmarknaden och unga riskerar att vänta i många år innan de kan flytta till ett eget hem. Det påverkar familjerelationer, framtidsplaner och välmående negativt. Nu mer än någonsin är det dags att börja tänka annorlunda och våga prova nya vägar.

En halv miljon nya bostäder, kanske ännu fler, spår Boverket att vi behöver bygga klart fram till 2025. Glädjande nog har byggtakten ökat ordentligt sedan 2014 och fortsätter öka, vilket är otroligt viktigt om vi ska lyckas hålla jämna steg. Men vi får inte glömma helheten. Ett modernt och hållbart bostadsområde är ett område där människor trivs och känner trygghet. Där behövs också mötesplatser där man kan träffas. Och blandade upplåtelseformer, det vill säga både hyresrätter och bostadsrätter i samma område.

Eftersom priserna på mark och tomter i storstäderna är höga, blir också de bostäder som byggs där dyrare. Genom större marktilldelningar kan vi bygga både snabbare och komma ned i pris. Med stora områden behöver vi heller inte vänta in andra aktörer på plats, vi kan få stordriftsfördelar och en bra planering för hela området. Två lyckade exempel är Järvastaden i Solna och Kvibergsstaden i Göteborg, som är resultatet av satsningen på nya stadsdelar. Det ser vi som ett viktigt steg på vägen ur bostadsbristen, som också kräver att vi hittar mark på platser där människor både önskar och har råd att bo.

Hur kommer vi vidare? Ja, bostadsbristen, eller snarare bostadsbyggandet, är ju framförallt en politisk fråga. Idag överklagas tyvärr runt 50% av alla nya bostäder, vilket gör det problematiskt många gånger. Kanske är det på tiden att se över möjligheterna att överklaga demokratiskt fattade beslut? Vi önskar också att politikerna vill fortsätta arbetet med regelförenklingar, så att det blir enklare och mer effektivt att bygga nya bostäder. Det behövs nu mer än någonsin.

Dela sidan: