Klimatneutrala bostäder

Skanska bygger Sveriges första klimatneutrala hem i Bunkeflostrand. I april 2021 sätter vi spaden i marken för de 14 radhusen i Gottorps Hage.

Allt vi gör påverkar vårt klimat. Under de senaste åren har diskussionerna mycket handlat om att köra elbil, äta mer vegetarisk mat, välja tåg istället för flyg och att undvika onödig slit-och-slängkonsumtion. Alla är dock inte medvetna om att en stor del av våra klimatutsläpp påverkas av hur vi bor. Det finns många olika utmaningar inom boendet. Energianvändning är en av dem. För nyproducerade hem handlar det även om att ta ett helhetsgrepp om byggprocessen och se till att varje del av produktionen får så låg klimatpåverkan som möjligt.

För att en bostad ska få kallas för klimatneutral behöver man se över husets hela livscykel. Från råvara till produktion och till den dagen det är dags att genomföra en omfattande renovering. I Sverige räknar man med att en bostad har 50 års ekonomisk livstid. Ett klimatneutralt hem innebär med andra ord att alla klimatåtgärder ska ha kompenserat de samlade utsläppen efter 50 år. 

Våra klimatneutrala hem minimerar bostadens klimatpåverkan i tre steg. Det första steget är att designa husen så att de blir så energieffektiva som möjligt och att välja en förnybar energikälla såsom solceller. Vårt mål är att producera husen så att de blir extremt energieffektiva. Nästa steg är att minimera klimatpåverkan från byggskedet och de byggmaterial som används. På Skanska använder vi tre olika kompensatorer för att nå klimatneutralitet; solceller, vindkraft och biokol. Solceller och vindkraft kompenserar utsläppen genom att producera minst lika mycket förnybar energi som bostäderna utnyttjar för uppvärmning och varmvatten. Biokol innebär att trädstubbar och skogsavfall förvandlas till biokol som vi sedan använder som jordförbättrare. Biokolen produceras med hjälp av en sluten och syrefri process som binder koldioxiden från det organiska materialet i biokolets stabila kolstruktur. Kolsänkan minskar utsläppen på samma gång som jordförbättringen kan användas i rabatter så att växterna växer sig frodiga.

En klimatneutral bostad innebär också att vi behöver säkerställa en låg och förnybar energianvändning i fastigheten över tid. Fasader och tak med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med hög energieffektivitet några av de lösningar som gör att energianvändningen kan hållas nere även under kalla vinterdagar. En annan viktig del av energieffektiviteten är hur vi utnyttjar värmen som går ut ur huset för att värma den friska luften som ska in med hjälp av en värmeväxlare.

Vill du veta mer klimatneutrala hus? Se Sweden Green Building Council » 
På SGBC´s hemsida kan du läsa mer om kraven för klimatneutrala byggnader och hur Skanska är en del av de pilotstudier som ska leda till en klimatneutral framtid.

Dela sidan: