Guide till miljömärkningar

I en värld där det ställs allt högre krav på att ta miljömässigt ansvar behövs kunskap om vad som är miljövänligt och vad det faktiskt betyder.

Miljömärkningar gör det enklare att hitta de varor och produkter som är ansvarsfullt producerade. Men vem vet egentligen skillnaden på KRAV, Svanenmärkt och Fairtrade? Vi på Skanska tycker att det ska vara enkelt att ta ansvar. Därför har vi sammanställt en lathund med de vanligaste miljömärkningarna som är bra att ha koll på. Spara som ett bokmärke i telefonen och ha koll nästa gång du handlar.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Märkningen handlar om att spara på våra naturresurser och vägleda konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen och genom märkningen Bra Miljöval försäkras produkter som är helt fria från giftiga och svårnedbrytbara kemikalier.

 Kravmärket 

KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat. KRAV-märkningen har två huvudregler – en för växtodling och en för djurhållning. Om en produkt är kravmärkt vet du att det finns god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas nämligen utan kemiska bekämpningsmedel och naturfrämmande tillsatser.

 Svanenmärket

 Svanenmärkningen
 har som syfte att hjälpa konsumenter välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Märkningen betyder att man ställt betydelsefulla miljö- och hälsokrav i alla produktionsled. För företag som Skanska är Svanenmärkningen ett bevis på att vi aktivt arbetar för en hållbar produktion och att våra varor har uppfyllt Svanens miljökrav. Läs mer om vårt miljöarbete med Svanen här»

 Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning.  Produkter som är märkta med EU Ecolabel har kontrollerats av oberoende organ för att garantera att de uppfyller stränga miljökriterier. Märkningen är känd över hela Europa och täcker ett stort antal produktgrupper.  

  MSC

MSC står för Marine Stewardship Council och handlar om att främja hållbara fiskemetoder. Märkningen visar om fisk och skaldjur fiskats på ett ekologiskt riktigt sätt från hav där det inte råder någon fara för utfiskning. Målet är att bidra till ett sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder. MSC ska påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad.

 Fairtrade

Fairtrademärket innebär att man förbättrat arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade baseras på mänskliga rättigheter i arbetslivet och främjar att producenterna får rättvist betalt för sitt arbete. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. 

Dela sidan: