Tänk på vilka ljus du tänder

I Sverige förbrukar vi 300 miljoner värmeljus per år. Vet du vilken sort du använder? Stearin, paraffin och palmolja påverkar nämligen vår hälsa och miljö på olika sätt. Fel sorts ljus kan göra oss sjuka, orsaka brand och släppa ut giftiga ämnen. Kolla in vår guide för att lära dig vilka ljus du ska tända i vinter.

Stearin
Stearin framställs av fettsyror från växtoljor eller djurfett. Resultatet blir ett hårt packat konstgjort fett med lång hållbarhet. Att välja ljus gjorda av stearin har flera fördelar, dels att de är gjorda av ett förnybart material, dels att det vid förbränning avger färre miljö- och hälsofarliga ämnen och partiklar. Dessutom är brinntiden längre och brandrisken lägre på 100% stearinljus.

Paraffin
Värmeljus består ofta av en blandning av stearin och paraffin. Paraffin är en fossil oljeprodukt som är ifrågasatt eftersom den inte är förnybar och ger ifrån sig miljö- och hälsoskadliga ämnen. På vintern tänder vi både mer ljus och är mer inomhus, vilket gör att vi får i oss dessa farliga partiklar. Ett paraffinljus är dessutom mer brandfarligt än ett stearinljus då det har en lägre smältpunkt och tänder snabbare, vilket gör att de lättare kan flamma upp.

Palmolja
Palmolja är billigt att framställa och kan användas i mängder av produkter, som t.ex. värmeljus. Men priset blir högt i längden – tropisk skog skövlas, vilket ger enorma konsekvenser för människor och djur. Dessutom är användningen av palmolja i värmeljus helt onödig, eftersom tillgången på animaliskt fett från slaktavfall är så pass stor.

Psst. Det sker 40% fler bränder i svenska hem under december, jämfört med snittet under övriga månader. Var noga med var du placerar levande ljus, och lämna dem aldrig obevakade. Se även till att ha en fungerande brandvarnare, brandfilt och brandsläckare.

Dela sidan: