Att bygga med framtiden i fokus

Under oktober månad anordnas Gröna veckan på Skanska, en vecka då strålkastarljuset lyser extra starkt på hållbarhetsfrågan. Vi passade på att prata med Åse Togerö, Skanskas utvecklingschef inom Hållbar affärsutveckling, för att få en insyn i hennes tankar om Gröna veckan och framtidens hållbara byggande.

Gröna visioner

Åse började arbeta på Skanska för tio år sedan. Då hade hon forskat på Chalmers och Lunds Tekniska Högskola och doktorerat inom miljövänligt byggande. När det var dags för nya utmaningar var det ingen slump att Åse hamnade på Skanska.

 ”Vid den tiden var det ovanligt att företag hade tydliga ledord och värderingar, men det hade Skanska och de rimmade väl med vad jag själv tycker är viktigt. Skanska hade en tydlig vision om att vara en framtidsinriktad byggare med stort samhällsansvar, vilket jag föll för direkt”, berättar Åse.

Under Åses år på Skanska har det hänt mycket, men det finns ett specifikt projekt som ligger henne extra varmt om hjärtat. 2012 stod Väla Gård klart, en byggnad som än idag är det enda plusenergikontoret i Sverige. Kortfattat innebär det att huset producerar mer energi än det gör av med.

”Väla Gård är otroligt energisnål, jag har aldrig varit med om något liknande. Dessutom är det en väldigt snygg byggnad. Taket är täckt av diskreta solceller och är ett tydligt bevis för att grönt byggande och design går hand i hand”, säger Åse.

Från ord till handling

Men vad innebär grönt byggande och går det verkligen att mäta om ett hus är miljövänligt? Utifrån den funderingen tog Skanska fram Gröna kartan, ett verktyg som används för att gå från ord till handling och göra det möjligt att kategorisera hus utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.  

”Gröna kartan är en färgskala som går från beige till mörkgrönt, där beige står för den nivå av hållbarhet vi måste uppfylla enligt rådande lagar och byggregler. Men vi nöjer oss inte där utan vill utmana oss själva och testa hur hållbart det går att bygga, vilket är den mörkgröna delen av kartan”, berättar Åse.

Att hus kategoriseras som mörkgröna innebär flera saker, bland annat är husen helt fria från icke hållbara material och farliga ämnen. Åse berättar att det i princip kändes omöjligt att uppfylla de mörkgröna kraven när kartan togs fram, men att Skanska idag har ett 30-tal pågående byggprojekt och färdiga hus som klarar den mörkgröna kategoriseringen.  

Det känns helt otroligt bra. Vi trodde det var omöjligt, men nu tar vi siktet ännu längre bort och utmanar regeringens målsättning om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Vi vill ta den målsättningen ett steg längre och ska därför se till att allt material vi köper in från andra länder också räknas med i vår definition av att bli klimatneutrala.

Åse Togerö, Skanskas utvecklingschef inom Hållbar affärsutveckling

En ljus (och grön) framtid

Utvecklingen inom hållbart byggande går stadigt framåt och Åse menar att det finns flera dimensioner av framtidens hållbara byggande. Bland annat kommer det bli vanligare med så kallade smarta kvarterslösningar, med exempelvis gemensamma innegårdar för olika typer av boenden och där förnybar energi kommer vara mer lättillgängligt.

Det kommer bli vanligare att ha en egen solcellspanel som exempelvis kan användas till att producera energi till sin elbil – du kommer alltså kunna skapa ditt eget drivmedel. Behöver du inte använda all el själv kan du sälja den till grannen och på så vis bli mer effektiv i din energiförbrukning. En annan sak som kommer bli möjligt i framtiden är att lagra värme från solen på sommaren som sedan kan användas för att värma upp våra hem på vintern”, berättar Åse.  

Så varför är Gröna veckan viktig? Under Gröna veckan får Skanskas anställda möjlighet att lära sig mer om nya hållbara lösningar och diskutera grönt byggande. Åse berättar att det är viktigt för att hela organisationen ska känna sig delaktiga i arbetet för hållbarhet och att den är ett tydligt tecken på att Skanska verkligen vill satsa på området.

”Dessutom bidrar veckan till en känsla av stolthet – hållbarhetsarbetet är verkligen något vi ska vara stolta över. Och det gäller alla i hela organisationen”, säger Åse.

Dela sidan: