Fem fördelar med att bo i Svanenmärkt

Det finns många saker vi kan välja i vår vardag som gör stor skillnad för miljön. Och hur vi bor är det som gör den absolut största skillnaden. Här listar vi de främsta fördelarna med att bo Svanenmärkt:

 1. Mindre klimatpåverkan

  För att en byggnad ska kunna få Svanenmärkningen krävs att den granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att varje del i byggprocessen kontrolleras och stäms av mot de krav som Svanen ställer på hållbart byggande och materialanvändning, t ex vilket trä som använts för att bygga taket eller vilket spackel som spacklas i badrummet. Men också hur huset värms upp och vilka energikällor som ser till att lampor, ugnar, hissar och annat kan användas med gott samvete.

 2. Bättre inomhusmiljö

  Svanenmärkta byggnader säkerställer också en hälsosam inomhusmiljö. Det betyder bland annat att man ser till så att fukt inte kan byggas in, att det finns bra ventilation, rätt bullerskydd och att byggskivor, golv, isolering, färg och lim inte innehåller ämnen som är skadliga för oss människor. Ett annat exempel är kravet på att det måste finnas tillräckligt med naturligt dagsljus som också hjälper oss att må bra hemma.

 3. Hållbara skogsbruk

  Virket i Svanenmärkta byggnader kommer från hållbara skogsbruk. Det betyder att allt virke som används för att bygga ditt hus inte får komma från skyddade skogar och att allt virke ska vara certifierat och spårbart. Hos Svanen finns en lista på träslag som inte får användas, till exempel sibirisk lärk och olika typer av tropiska träslag. Hela listan finns att läsa här Nordic Ecolabel»

 4. Mindre energiförbrukning

  Kraven på Svanenmärkta byggnader är alltid hårdare än myndigheternas krav. Ett Svanenmärkt hus är därför mer energieffektivt, vilket ofta märks på din elräkning och föreningens utgifter för värme- och vattenförbrukning. Vitvarorna i ditt kök och belysningen klarar tuffa energikrav och dessutom ställer Svanen även krav på drift‐ och skötselinstruktioner hos den aktör som sköter om huset.

 5. Lättare för dig att leva miljösmart

  I ett Svanenmärkt hem ska det vara lätt att källsortera avfall både inne och utanför bostaden. Samma sak gäller för skolor och förskolor som också ska ha bra källsorteringsstationer och sorteringsfack under diskhon. En samordnad källsortering leder till färre transporter och därmed minskade utsläpp.

Dela sidan: