Vi bygger för framtidens boende

Stefan Sjöberg är en av de arkitekter som ritar framtidens boende för Hem från Skanska. Han blir extra glad när ett område blir ännu bättre än han hade hoppats på och ser en spännande framtid där miljö och gemenskap spelar allt större roll.

Ekologi, communityboende och karaktärsstark arkitektur


Detta är några av de spännande ämnen som Stefan Sjöberg, arkitekt vid arkitektbyrån Kjellander & Sjöberg talar engagerat kring. Ämnen som berör boende både nu och i framtiden.
   Arkitektkontoret Kjellander & Sjöberg har en lång historia av att arbeta med Hem från Skanska som uppdragsgivare.
   – Det första bostadskvarter som vi ritade för Skanska var Annedals Entré i Bromma utanför Stockholm. Det började vi med redan 2006. Det är roligt att det blev och fortsatt är ett så lyckat och uppskattat kvarter, säger Stefan Sjöberg.
   Stefan och kollegerna på arkitektbyrån har följt utvecklingen av området.
   – Vårt arbete innebär en noggrann process som startar flera år före säljstart. Först en utvecklingsfas i detaljplansskedet, där vi arbetar tillsammans med kommunen, i det här fallet Stockholms stad, och de eventuellt övriga byggherrar och arkitekter som är inblandade i ett nytt område.
   Olika områden och projekt har olika förutsättningar och mål. För Annedal har man haft som främsta fokus att det ska vara barnvänligt och grönt.
   – Annedal ligger trevligt intill ett kolonilottsområde och en rekreationspark och med promenad- och cykelstråk. Vi har lagt stor vikt vid säkra övergångar och lekmöjligheter för de små.
   – Det är alltid spännande att se hur ett område som man har ritat tar sig ut i verkligheten, när det har satt sig. Och det är extra fint när man till och med blir positivt överraskad – att det blev mer än man hade hoppats på, säger Stefan Sjöberg.

”Skanska vill ha karaktärsstarkt, det är roligt”

Arkitektbyrån ligger även bakom andra projekt för Skanska på flera håll i landet. Ett är stadsradhus i Malmös Limhamns Sjöstad. I Stockholm arbetar man med Fredriksdals Brygga i Västra Hammarby Sjöstad, precis vid kajkanten. Det är ett tacksamt område att rita för, menar Stefan Sjöberg.

   – Hammarby Sjöstad är en etablerad, populär stadsdel. Ett spännande faktum är att 70 procent av de som söker ny bostad i området redan bor där, men som vill ha större eller mindre boende på grund av nya behov. Det säger en del om hur man uppskattar områdets kvalitéer: Det är smidigt att leva med barn här, det är nära vatten och grönområden och med city ett stenkast bort.
   De fyra flerbostadshus som Skanska nu bygger i Fredriksdals Brygga ges en alldeles särskild arkitektur.
   – Utmaningen var att med hänsyn till alla faktorer i omgivningen och i samspel med vad andra byggherrar bygger rita hus som sticker ut, med karaktär. Och Skanska vill ha karaktärsstarkt, det är roligt. Vi tycker själva att det kommer att bli spännande hus, med fasad i brunsvart, glimrande klinker. Husens speciella form gör att alla lägenheter har sjöutsikt.
   Hem från Skanskas kvarter i Fredriksdals Brygga är Svanenmärkt, vilket bland annat innebär att husen uppfyller extra hårda krav för uppvärmning, materialval, kemikalieanvändning och byggprocess. 
 – Miljöfokus syns också på bostäders fasader i dag. Vi ser miljövänliga, underhållsfria fasader. Tegel och klinker är stort, liksom naturträ och trä målat i behandlingar som är varaktiga.

Det finns olika typer av ambitioner i olika projekt, men allmänt kan man säga att vi arbetar med att bygga in gemenskap i ett område och inspirera till hållbar utveckling.

Stefan Sjöberg, arkitekt vid Kjellander & Sjöberg

Bortom "de gröna frågorna" finns aspekter som rör hållbarhet ur fler perspektiv.

Det kan handla om cykel- och bilpooler – att dela resurser och samverka på olika sätt, ett exempel är en lokal där man kan samlas och köpa och sälja eller byta second hand. Ett annat exempel är möjlighet till odling, matproduktion. Man kanske inte kan sikta på att bli helt självförsörjande men till att börja med att få kvalitet, och det är resurseffektivt för samhället.
   – Man vill också stötta det lokala stadslivet genom att ge förutsättningar för restauranger och annan service att blomstra i nya områden, så att det kan attrahera även de som inte bor i området.
   Att bo utan bil är en annan faktor som spelar in när man ritar framtidens boende.
 – Om vi inte behöver garage och parkeringsplatser ger det helt nya möjligheter att använda stadens yta.

”Varje nytt bostadsområde ger en ännu mer levande stad”

Kommer det att finnas platser i våra storstäder att bygga på i framtiden?
   – För att ta Stockholm som exempel, så tittar vi just nu på hamnar och industriområden. Där bevarar man områdenas gamla identiteter, dessutom ligger de vattennära och det finns fina möjligheter att skapa nya kvaliteter. Det finns utrymme för att bygga nya områden om man gör det på rätt sätt. Varje nytt bostadsområde ger något mer, ett nytt liv till staden, och en ännu mer levande stad.

Hur ser framtidens bostadskvarter ut?
   – Jag tänker att miljöfrågan är så stor att den förändrar vår syn på byggande och boende helt. Tidigare var perspektivet relativt snävt, nu handlar fokus om ekologi och resursplanering. Vi kommer att se nya material, nya former, och ”samarbetshus” – kollektivboende – och mer av intelligenta hus.

Varifrån hämtar du som som arkitekt inspiration?
   – Genom att stadsvandra i stora och små städer, både här hemma och utomlands. Att se på husens relation till varandra och analysera hur människor använder staden. 

Dela sidan: