"Nybyggt är ett hållbart val"

Läget fortsätter att vara en stark faktor när vi väljer bostad, men ett bra miljöval, både för den egna hälsan och som ett hållbart val i stort, klättrar allt högre på kravlistan. Hem från Skanskas Matilde Unge har siktet inställt på att leda utvecklingen inom grönt byggande.

Matilde Unge pratar om svanenmärkta hem.

Att välja ur ett hälsosamt och miljömässigt perspektiv utifrån både sig själv och omvärlden är en starkt växande faktor när vi köper bostad.

   – Det har under en längre tid funnits en stark medvetenhet kring inomhusmiljön på kontor och i skolor. Vi vet att det där är viktigt med hälsosamma byggmaterial, bra luftklimat och gott om naturligt ljus. Vi tillbringar ännu mer tid i våra hem än på arbetet, så att det där finns en hälsosam miljö borde värderas minst lika högt, något vi ser en stark utveckling mot nu, säger Matilde Unge, Senior grön affärsutvecklare på Hem från Skanska.

   Matilde Unge arbetar för att följa, analysera och arbeta för utvecklingen av hållbara bostäder.

   – Att bo grönt innebär ett hälsosamt val för både individen, den närmaste miljön och ett ansvarstagande för omvärlden och framtiden. Det är ett hållbart val.

Svanenmärkningen är ett bra verktyg för både oss och för den som söker bostad.

Matilde Unge, Senior grön affärsutvecklare på Hem från Skanska.

Hem från Skanska ligger långt framme i utvecklingen inom grönt byggande, inte minst genom att man miljöcertifierar allt fler bostäder. Till exempel var Skanska först i Sverige med miljömärkningen Svanen för bostäder. Märkningen tar hänsyn till energieffektivitet, inomhusmiljö, inbyggda material och avfall.

   – Svanenmärkningen är ett bra verktyg för både oss och för den som söker bostad. Märkningen har hög trovärdighet eftersom den kräver en tredjepartsgranskning och det är ett känt märke för konsumenten.

Matilde Unge berättar om de krav som ska uppfyllas för att en bostad ska vara Svanenmärkt.

   – De handlar om material, avfallshantering, vatten och energi. Exempelvis ska träet vara certifierat för att vi ska veta ursprunget så att det inte kommer från regn- eller urskog. Det finns också krav på kemiska produkter som exempelvis färg, lim, lack och tätningsmedel, så att de ska vara slitstarka och ha bra hälso- och miljöegenskaper.

Snålspolande kranar kan tyckas vara en detalj men har faktiskt stor effekt.

   – Det är odiskutabelt ett bra val för miljön.

Vidare ska varje hushåll ha goda förutsättningar för återvinning och för att hantera avfall. Detsamma gäller redan på ett tidigare stadium, på själva byggarbetsplatsen. Spill tas tillvara och återvinns eller sorteras.

   – Kraven för Svanenmärkningen är tydliga, och ibland lyckas vi till och med överträffa dem. 

Skanska har byggt både Svanenmärkta fristående hus och flerbostadshus.

   – Liljekonvaljen i Järvastaden i Solna är det åttonde Svanenmärkta flerbostadshus som Skanska bygger och ett bra exempel på ett hållbart boendeval.

Bostäderna i Liljekonvaljen är slutsålda men på andra platser i Stockholm finns pågående projekt med Svanenmärkta bostäder: i Fredriksdal och Norra Djurgårdsstaden. Blickar vi ut i övriga landet kan du bo i Svanenmärkta radhus i Limhamns Sjöstad i Malmö liksom i Örgryte Torp i Göteborg.

Förutom dessa arbetar Hem från Skanska med fler projekt som är i varierande faser. Från idéer till ritbord och till snar byggstart.

   – Vi följer utvecklingen och även de krav som ständigt revideras. Utvecklingen går snabbt och även om vi i dag exempelvis inte ser att intresset för elbilar och laddningsstolpar är så stort, kan det vara något vi alla tar för givet redan om två år, säger Matilde Unge och fortsätter:

   – Att bo med bra läge, funktionellt, snyggt – och miljömässigt – behöver inte vara en motsats. Vi arbetar för att förena alla de möjligheterna.

Dela sidan: