Vi utvecklar hållbara bostäder för framtiden

Hem från Skanskas fokus är gröna hem som uppmuntrar till gemenskap. Här pratar vi med nyckelpersoner som alla bidrar till byggandet av framtidens bostäder.

I Fredriksdal byggs svanenmärkta bostadshus

 Fredriksdalskajen i Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett bra exempel på hus som har framtidstänket i fokus. Rasmus Billing från ÅWL Arkitekter är en av arkitekterna bakom den bågformade byggnaden som syns vid Skansbrons södra fäste.

– Fredriksdalskajen har ett unikt läge mellan Sjöstaden och Södermalm. Därifrån ser du ut över vattnet åt två håll. På ena sidan Årstaviken och koloniområdet i Tanto och på andra sidan Hammarby sjö och Södermalm, säger Rasmus Billing. 

I butikerna har vi vant oss vid att titta efter miljömärkta tvättmedel och tandkrämstuber. Numer finns också hus med på listan över hållbara produkter. Fredriksdalskajen och de intilliggande punkthusen, Fredriksdals brygga, är Sjöstadens första Svanenmärkta bostadshus. 

– Det gröna byggandet är på stark frammarsch – primärt för att det efterfrågas av slutkonsumenterna. Vi har en större miljömedvetenhet i dag och det påverkar hur vi vill bo. 

Vi utvecklar hållbara boenden för framtiden

 Stefan Sjöberg är en av de arkitekter som ritar framtidens boende för Skanska. Han har bland annat varit inblandad i bygget av Annedals Entré i Bromma, Limhamns sjöstad och stadsdelen Skärvet i Växjö. Han hoppas på och ser en spännande framtid där miljö och gemenskap spelar allt större roll.

– Miljö- och hållbarhetsaspekterna förändrar vår syn på boende helt. Jag tror att vi kommer se nya material, kollektivboende och intelligenta hus. Vi tror att utvecklingen pekar alltmer åt att bygga in gemenskap och inspirera till hållbar utveckling, som att dela resurser och samverka, det kan handla om lokaler för att köpa och sälja second hand, och möjlighet till odling. 

En annan viktig faktor i byggandet av framtidens boenden är att ta hjälp av landskapsarkitekter. Tomas Rosendahl är en av flera landskapsarkitekter vid Sweco som har återkommande uppdrag för Hem från Skanskas bostadsprojekt sedan många år.
   

– Som landskapsarkitekt tar jag ofta vid när detaljplanen är färdigställd för ett nytt område. Detaljplanen innefattar allt kring hur det specifika området ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Hur detaljplanen är utformad är viktigt för att se förutsättningarna för en både funktionell och tilltalande miljö.

– I 1970-talets miljonprogramsatsning handlade det till stor del om att effektivt få ut många bostäder på liten yta.
Det är viktigt att beslutsfattare och byggherrar medvetet arbetar mot samma mål. Järvastaden är ett bra exempel på hur man i dag tänker mer arkitektoniskt för att skapa ett mervärde för individen. 

Dela sidan: