Ekerö Strand – ett område under utveckling

Som en fortsättning på Ralph Erskines omtalade bostadsområde växer Ekerö Strand upp ett stenkast från Ekerö Centrum. Här skapas bostäder och service på en grön plats att längta hem till, direkt invid ett glittrande Tappström.

Ekerö Centrum växte upp under flera etapper från 1983 till 1991. Området ritades av den berömda arkitekten Ralph Erskine och blev omtalat världen över. Hans vision var att skapa en Mälarstad invid Tappström, och att bebyggelsen skulle hållas samman av en karaktäristisk formgivning och material, men samtidigt skapa en dynamisk variation i färg och nivå.

Nu fortsätter utformningen av området runt Ekerö centrum för att levandegöra hela Tappströmsområdet, även industriområdet som ligger mellan centrum och Erskinekvarteren. Här skapas nu allmänna gröna ytor och gågator, bostäder och möjligheter för verksamheter som caféer, butiker, förskolor m.m. att ta plats. Och framför allt får människor en chans att vistas vid strandkanten och njuta av det fantastiska läget. Det nya Ekerö Strand blir en grön, glittrande, levande och välkomnade entré till Ekerö

Bostäder i Erskines anda

De planerade bostadskvarteren (ca 450–500 bostäder sammanlagt) i området är en fortsättning på den befintliga bebyggelsen och utformas i Erskines anda med varierande höjd på 4–6 våningar. Husen närmast strandpromenaden placeras så att gårdarna öppnar upp sig mot vattnet, på så sätt får så många hem som möjligt en vacker sjöutsikt.

Trevliga gator

Genom den nya bebyggelsen utformas en huvudgata med en fil i vardera riktning samt breda trottoarer med betongplattor, kantsten i granit och trevliga trädplanteringar på båda sidor av vägen. Det skapar en gemytlig och hemtrevlig småstadskaraktär åt hela området. Dessutom planeras nya cykelbanor som förbättrar barnens väg till skolan och skapar ett tryggare kvarter.  

Ett levande område

En ny förskola planeras på ett bra centralt läge, mitt i området. Här ligger busshållplatsen en kort promenad bort, samtidigt som närheten till naturområdet är värdefullt för barnen. Alla de bostadshus som har fasad mot Tegelbruksvägen får en bottenvåning som kan inredas för mindre verksamheter som ska komplettera det fina utbudet i Ekerö Centrum. Det bidrar till att området blir trevligt och levande från morgon till kväll.

Tillgång till Tappström

Det har varit viktigt att planera området så att du som bor här ska ha stor tillgång till vattnet. Strandpromenaden löper från centrum och längs med området med möjlighet att stanna upp vid sköna och soliga sittplatser mot Tappström. Vassbältet nedanför området kommer att rensas så att Tappström blir bredare.

Detaljplanen för hela det planerade ny Ekerö Strand vann laga kraft 2018. Du som letar ett nytt hem här har mycket att se fram emot.

Läs mer om områdets förvandling på Ekerö kommuns hemsida.