Frågor och svar

Hur ser lägenhetsfördelningen ut?

I kvarteret byggs 256 lägenheter och fördelningen ser ut enligt nedan:

Typ                       Antal

1 rok                     117 lägenheter (varav 23 är 1 rok + loft)

2 rok                     129 lägenheter (varav 43 är 2 rok + loft)

3 rok                     10 lägenheter (varav 2 är 3 rok + loft)

Se lediga lägenheter och priser här »

Var byggs det nya kvarteret?
Stduio 256 ligger i Södra Centrum som ligger i korsningen mellan Varbergsgatan och Ebbe Lieberathsgatan.

När är beräknad inflytt?
Inflytt beräknas att ske fr.o.m. februari 2018 t.o.m. januari 2019.

Ingår det bredband/TV?
Ja, i avgiften ingår bredband 100/100 samt digitalt grundutbud av TV (Triple Play från ComHem).

Finns det tvättstuga?
Ja, det kommer finnas en tvättstuga på gården. Samtliga lägenheter har dessutom tvättmöjligheter i lägenheten.

Finns det förråd?
Ja, mindre lägenheter har förrådsyta i lägenhet för övriga lägenheter finns förråd i källaren eller på vinden.

Finns det soprum?
Hushållssopor och komposterbart tas om hand i ett sopsugssystem. Nedkast finns utanför respektive trapphus. Återvinningsrum finns i kvarterets sydöstra hörn i garageplanet.

Kan jag göra inredningsval?
Stopptiden för att göra inredningsvalen har passerat, din säljare kan svara på vilken stil respektive lägenhet är inredd efter. Läs mer om de olika stilarna här»

Finns det golvvärme i badrummen?
Nej, golvvärme kommer ej att kunna erbjudas som ett tillval.

Kommer det finnas möjlighet att glasa in balkongerna?
Nej, Skanska kommer ej att kunna erbjuda inglasning av balkongerna.

Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår värme, kallvatten, tv, bredband och telefoni. Varmvatten och hushållsel tillkommer.  

Vad blir det för hastighet på bredbandet?
100/100 (Tripple Play från ComHem)  

Hur ser betalningsupplägget ut? 
Vid förhandsavtal 2,5% av bostadens grundpris. Vid upplåtelseavtal (ca 6 månader innan inflyttning) 7,5% av bostadens grundpris. Vid tillträdet görs slutbetalningen.

Vad finns det för parkeringsmöjligheter? 
Föreningen förfogar över ca 82 garageplatser under huset. Preliminär hyra för dessa är 1 300 kr/mån. Parkeringar är i första hand avsedda för lägenheter om 3 rok eller större, lägenheter om 1-2 rok erbjuds parkering i mån av plats. Uppstår det en kö över parkeringarna kommer kön att baseras på avtalsdatum. Har du fler än en bil kan du anmäla intresse för fler parkeringar, detta kommer dock endast att kunna erbjudas i mån av plats och efter att lägenheter om 1-2 rok blivit tilldelade parkeringar.  

Spårvagnshållplats finns direkt utanför kvarteret.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa till vår säljare Jessica Bagheri 010 44 93 918

Dela sidan: