Vanliga frågor och svar - Ranalyckan

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Information om bostäderna

Hur många bostäder är det?
Det finns 45 lägenheter, 2-3 rum och kök om kvm 45,5-74,5 kvm och 7 radhus, 6 rum och kök om ca 125 kvm.

När är säljstarten?
Säljstarten var den 26 oktober 2021. Den 17 maj släpper vi alla 7 radhusen och lägenheterna i trapphus 1 till försäljning.

Vilken adress har kvarteret?
Ranagårdsvägen, Gryningsvägen och Skymningsvägen.

Är detaljplanen godkänd?
Ja. Detaljplanen vann laga kraft mars 2018

Inflyttning
Preliminärt hösten 2023

Miljöprofil
Kvarteret kommer att Svanenmärkas. Läs mer om vad det innebär att bo i ett Svanenmärkt hem.

I Ranalyckan är våra hem netto-noll energi hem, vilket är ett snäpp bättre för miljön än Svanenmärkningen. De genererar lika mycket förnybar energi genom till exempel solceller på taken, som de behöver för värme, varmvatten och fastighetsel under ett år. Dessutom bidrar husets konstruktion till att energiförbrukningen är ovanligt låg.

Parkering
Totalt finns det 38 parkeringsplatser varav 12 st är för laddningsplatser. Priserna är 400 kr/månad för en vanlig p-plats och 600 kr/månad exklusive el för en plats med laddare. Beräknad snittkostnad för el till laddbox är 300kr/mån.

Finns det besöksparkering?
Besöksparkering kommer ej finnas i området.

Finns det laddplats för elbil?
Ja, det finns 4 stycken laddplatser till elbilar på respektive parkeringsyta.

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cyklar inom tomten.

Byggteknik

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme och bjälklag av trä i radhusen och i flerbostadshusen betongbjälklag och betongväggar som lägenhetsskiljande vägg samt stålpelare i yttervägg.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Grunden utgörs av en isolerad betongplatta på mark.

Vad är det för fasadmaterial?
Målad stående träpanel på radhusen.

Tegel samt fasadskivor på flerbostadshusen.

Jag vill ha en bastu i min bostad, går det att ordna?
Nej

Kan jag få förstärkning för upphängning av platt-tv?
Utvalda väggar som bedömts lämpliga för tv-placering väggförstärks 

Kan jag flytta innerväggar efter inflyttning?
Väggar kan flyttas om de inte är bärande men måste förankras med bostadsrättsföreningen.

Kan jag beställa markiser/ balkongskydd?
Nej  

Gemensamma utrymmen

Finns det cykelplatser?
Ja det kommer finnas utrymme för cykelplatser inom tomten, både utvändiga och i cykelförråd.

Finns det förråd?
Utvändigt kallförråd kommer finnas i anslutning till radhusen.

Invändiga förråd till flerbostadshusen finns på entréplan.

Inredning och tillval

Vad är det för standard i bostaden?
Våra kunniga sortimentsansvariga tar fram ett sortiment som håller en hög kvalitet. Vi samarbetar endast med väletablerade varumärken. 

Kan man ändra inredningen?
Ja, det finns både kostnadsfria val att göra och tillval mot en kostnad. Vid våra öppet-hus och i ditt personliga möte med din kundansvariga så presenteras hela sortimentet. 

Hur prissätts tillvalen?
När du väljer en produkt ur vårt tillvalssortiment räknas kostnaden från ”originalvalet” bort, och du betalar endast mellanskillnaden. 

Kan jag välja inredning helt fritt?
Nej tyvärr, våra garantier gäller endast då du väljer produktsortimentet som du hittar i vår inredningskatalog. De tillval vi erbjuder där, är noga utvalda och håller hög kvalitét.  

Kan jag beställa fritt från köksleverantörens sortiment?
Nej. För att kunna hantera samtliga kunders önskemål och ev. byten innan stopptiderna har vi gjort ett relativt brett urval tillsammans med Skanskas inredare, arkitekten och representanter från köksleverantören. Se inredningskatalog för att se vilka val vi erbjuder.  

Kan jag få tillbaka pengar om jag väljer bort en originalprodukt?
Nej

Kan ni lämna produkter omonterade?
Endast toalettpappershållare och handukskrokar lämnas omonterade. 

Kan jag köpa tillval efter inflyttning?
Inte av Skanska, alla tillvalen måste vara klara före den utsatta stopptiden.

Vad menas med en stopptid?
Vid stopptidens utgång ska reviderade ritningar och övriga val vara godkända av beställaren. Är beställningen inte gjord och godkänd före stopptidens utgång inreds bostaden enligt originalutförande.

Var kan jag se inredningen? 
I vår Hembutik Klammerdammsgatan 16, Halmstad. Som kund blir du normalt sett inbjuden till både öppet-hus och personliga möten där du får möjlighet att träffa din kundansvariga och se inredningen.

Går det att göra några tillval utomhus?
Nej.

När ska inredningsval betalas?
I samband med tillträdet betalas merparten.

Övriga frågor

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. I planen talar kommunen om vad som får och inte får göras inom området, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut.  Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. 

Jörgen Ivarsson

Jörgen Ivarsson

0702 - 77 89 48
Sara Johansson

Sara Johansson

0790 - 60 50 84
Pugh Rengensjö

Pugh Rengensjö

070-635 94 95