Netto nollenergi i Ranalyckan

Kvarteret Ranalyckan är ett netto nollenergihus. Det innebär att Ranalyckan producerar lika mycket förnybar energi som det använder. Förutom att Ranalyckan har lägre energibehov än dagens krav på nyproducerade bostäder är det självklart också Svanenmärkt. Så när du väljer att flytta in här tar du ett beslut som påverkar din inomhusmiljö, klimatet och föreningens ekonomi i rätt riktning.

Ranalyckan har planerats och byggts för att ha ett så lågt energibehov som det är möjligt. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp. För att klara netto nollenergi måste Ranalyckan även producera förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Taken som täckts av solceller kommer producera el och minska klimatpåverkan.

Egentillverkad förnybar energi

Energin som behövs i byggnaden kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Ranalyckan kommer därför att täckas med solceller som kommer producera el som står för cirka 80 % av fastighetens elbehov per år. 

Läs mer om vad Netto-nollenergi innebär

Steg för steg i Ranalyckan

Minskad energianvändning

Solceller
Energieffektiva fönster och fasad
Netto noll primärenergi från drift

Under byggnationen

Noll avfall till deponi från bygget
Giftfria material

Klimatklokt liv

Cykelpool
Laddningsstationer elbil
Miljörum för källsortering
Närhet till bra kommunikationer
Individuell mätning av elförbrukning
Individuell mätning av varmvattenförbrukning

Må bra

Grön innergård för rekreation
Biologisk mångfald
Odlingsplatser
Sittgrupper på gården
Pergola på gården
Soldäck
Gemensam grillplats
Trygghetsbelysning på gården

 

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Ranalyckan kan du vara säker på att allt material är noga ut-valt för att ditt hem ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Ranalyckan lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att ditt nya hem ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.

Vad innebär Svanenmärkning? Det kan du läsa mer om här