Närområdet

Linköpings nya stadsdel

I närområdet finns ny dagligvarubutik, City Gross, apotek, systembolag, idrottsanläggningar och gym. Det kommer att byggas en ny vårdcentral, skola och förskolor.

Det finns bra busskommunikationer till och från Vallastaden och inne i området planeras det för att fotgängare och cyklister har företräde. Vallastaden kommer på sikt att knyta samman universitetet och staden.

Skanskas lägenheter ligger i norra delen av området med vid utsikt över Vallaskogen, betesmarker och den nyanlagda stadsparken. Mitt i området rinner Smedstadsbäcken fram, vilken har fått en fantastisk ansiktslyftning. Slänterna kantas idag av grönska, sittplatser och spänger. Det finns flera broar som gör att du kan röra dig fritt mellan båda sidor om bäcken.

Centrum ligger bara en kort cykeltur bort!

Genom området rinner smedstadsbäcken

Karta


Se din resväg

Välj färdmedel

Vi hittar inte adressen
Vi hittar inte din resväg. Försök igen!

Hem från Skanska i sociala medier