Vanliga frågor och svar – Horisonten

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta mig med dina frågor.

När är säljstarten?
Försäljningen av lägenheterna och radhusen i det sista kvarteret är igång och du hittar lediga lägenheter med planlösningar och priser här

Vad ingår i månadsavgiften?
I avgiften ingår uppvärmning av bostad, kallvatten samt grundutbudet för TV och bredband. Även fastighetsdrift (hiss, sopor, etc.) och fastighetsskötsel (städning, trädgårdsskötsel, etc.) ingår i avgiften.

Föreningen tecknar gemensamt avtal för alla föreningens medlemmar gällande vatten och el. Detta innebär att du inte behöver ha något eget abonnemang. För alla lägenheter finns separata räknare för förbrukning av varmvatten och hushållsel. Som boende betalar du en schablonsumma i förskott varje månad för förbrukningen, vid årets slut görs en avstämning av den faktiska förbrukningen jämfört med den förskottsbetalade.

När är det inflyttning?
Inflyttningen är planerad från våren 2024.

Vad har Horisonten för adress?
Blåsebergavägen, Limhamn.

Vad är det för ventilation i husen?
Ventilationen sker via ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). Värmen växlas mellan till- och frånluften utan att luften blandas och på så sätt återvinns värmen av frånluften för att värma upp tilluften. Detta minskar energianvändningen vilket är bra för miljön, samtidigt som energikostnaden minskas.

Hur värms hemmet upp?
Bostaden värms upp via ett vattenburet radiatorsystem (element), samt via tilluft från ventilationen.

Finns det bilgarage?
Totalt 88 st. parkeringsplatser för föreningens medlemmar i ett gemensamt underjordiskt garage under kvarteren. Av dessa, är 38 st. reserverade till boende i den andra etappen. Utöver detta finns elva parkeringsplatser utomhus, ovan mark. Anmäl intresse för parkeringsplats i samband med köp av lägenhet, först till kvarn gäller.

Finns det plats för cykelparkering?
Det finns cykelställ på innergård och i anslutning till trapphusentréerna samt Cykelförråd i källare och bilgarage under mark.

Finns det möjlighet för laddning av elbilar?
Ja, ett antal parkeringsplatser har möjlighet till el-laddning. Anmäl intresse för el- laddningsplats i samband med köp av lägenhet, först till kvarn gäller.

Finns det någon bilpool för boende i Brf Horisonten?
Ja, samtliga boende får ett 10-årigt medlemskap i eldriven bil- och lådcykelpool via OurGreenCar.

Finns det besöksparkering?
Besöksparkering återfinns primärt på kvartersgata inom egen fastighet.

Finns det förråd utanför hemmet?
Ja, samtliga lägenheter har förråd i källaren. Storleken på förrådet varierar beroende på storleken på din lägenhet. Radhusen har egna utvändiga förråd i anslutning till egen bostad.

Finns det en gemensam tvättstuga i flerbostadshuset?
Nej, men det kommer att finnas tvättmöjligheter i respektive lägenhet och radhuslägenhet.

Finns det en gemensam övernattningslokal?
Nej, men däremot finns det flera hotell i närheten.

Får alla lägenheter en balkong?
Lägenheten i markplan har uteplatser. Samtliga lägenheten har balkong, förutom några mindre lägenheter som får franska balkonger.

Går det att flytta eluttag?
Samtliga eluttag är utplacerade med omsorg för att få ett fungerande hem. Flytt av eluttag är ej möjligt.

Går det att få tomrör installerade för ljudanläggning mm.?
Nej.

Vad är det för uppvärmningskälla?
Fjärrvärme.

Vem är fjärrvärmeleverantör?
E-On.

Vem är elnätsleverantör?
E-On.

Vatten- och avlopp?
VA-SYD.

Nedanstående frågor och svar gäller radhus

Finns parkeringsplats och förråd tillradhusen?
Parkeringsmöjlighet finns i gemensamt underjordiskt garage. Utvändigt förråd (oisolerat) finns i anslutning till egen bostad.

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme av trä.

Vad är det för typ av grundläggning?
Radhusen kommer att grundläggas med isolerad betongplatta på mark.

Vad är det för yttertak?
Radhusen och de tillhörande förråden har papptak.

Vad är det för fasadmaterial?
Tegel på radhusen. Förråden har målad träpanel.

Färgsättning?
Samtliga radhus kommer att ha samma typ av tegel i en ljus röd/brun nyans.

Vad finns på vinden? Kan jag förvara saker där?
På vinden är det lösullsisolering. För husets funktion/ventilation är det viktigt att inte förvara saker och kartonger på vinden som hindrar luftflödet och/eller trycker ner isoleringen.

Görs en energideklaration?
Ja, vi kommer att göra energideklaration, den görs inom 2 år från tillträdet i och med att det är det faktiska energibehovet som ska mätas. Skanska anlitar en konsult som utför deklarationen, och alla kunder kommer att meddelas när detta blir aktuellt, normalt ca. 1-1,5 år efter tillträde.

Ebba Jönsson

Ebba Jönsson

076-884 01 41