Vanliga frågor och svar - Söder om Allén

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Husfakta

Hur många hus är det?
Totalt 78 hus, varav 24 radhus, 44 kedjehus och 10 villor.

Vilka olika hustyper kommer att finnas?
Det finns fyra olika hustyper i projektet:
- Vidar, kedjehus på 135 kvm i två plan
- Vilma, kedjehus på 150 kvm i två plan
- Alva, radhus på 135 kvm i två plan
- Viken, friliggande villa på 125 kvm på ett plan

Går det att göra tillval på planlösningar?
Ja, men endast om valet finns på kontraktsritningen. Planlösningarna är noga genomtänkta för att vara funktionella och för att uppfylla myndigheternas krav på bland annat tillgänglighet. Endast de val som presenteras i broschyren är möjliga att göra och det går ej att göra tillval efter att stopptiden passerat.

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme och bjälklag av trä.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Grunden utgörs av en isolerad betongplatta på mark. Detta gäller även förrådsbyggnaden.

Vad är det för yttertak?
Alla bostadshus och förråd har svarta papptak. Alla hus kommer att ha solceller på taken. Se separat situationsplan för ungefärlig utbredning.

Vad är det för fasadmaterial?
Träfasad på alla Viken, två Vidar och två Vilma. Tegel med inslag av träpanel på övriga Vilma. Tegel på samtliga Alva och övriga Vidar. Kulörer varierar på husen och framgår av situationsplanen.

Hur värms husen upp?
Bostadshusen värms via egen gaspanna. Vattenburen golvvärme på entréplan och radiatorer på övervåningen.

Vad är det för ventilation?
Ventilationen sker via ett mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system). Värmen växlas mellan till- och frånluften utan att luften blandas och på så sätt återvinns värmen av frånluften för att värma upp tilluften.

Svanenmärkning och NollCO2

Svanenmärkt
Alla hem i Söder om Allén kommer att Svanenmärkas. Läs mer om Svanen här.

NollCO2
Vi har som ambition att alla hus i Söder om Allén kommer bli certifierade enligt NollCO2. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här. 

Exteriört/tomterna

Är det carport och förråd till husen?
Förråd finns till alla hus. Det finns inga carportar. Biluppställningsplats för 1-2 bilar per bostad. Antal framgår av situationsplan. Några radhus har egen parkeringsplats på tomt resterande har parkeringsplats runt kvartersparken.

Är förråden tilläggsisolerade?
Nej.

Hur kommer tomterna vara planerade?
Entrégångar beläggs med betongplattor. Uppfart och uteplats hårdgörs (grus). Ytor framgår av situationsplanen. Häckar, plank och/eller spalje mot gata och mellan tomter i omfattning enligt ritning till varje hus.

Finns det gästparkering?
Gästparkering finns på området.

Går det att göra några tillval utomhus?
Ja. Vi erbjuder hårdgjorda ytor, plattbelagda biluppställningsplatser och gångar samt utrullat gräs.

Inredning 

Var hittar jag möjliga inredningsval? 
Alla inredningsval hittar du på hemsidan inom kort. Via inredningsväljaren har du möjligheten att digitalt prova dig fram med olika tillval.

Kan jag välja egna val utöver era erbjudande? 
Nej, du kan bara välja från de inredningsval vi erbjuder i inredningsväljaren.

Kan ni installera en braskamin? 
Nej, installation av braskamin ombesörjs av kund och extern installatör eftersom bygglov krävs.

Vad är det för inredning som ingår i bostaden?
Vi har tagit fram ett genomtänkt sortiment som vi kallar Skanska Original. All fast inredning som ingår i din bostad är noggrant utvalt, det håller god kvalitet och är en fin bas att inreda kring. Sedan 2017 är alla våra hem Svanenmärkta. Det innebär bland annat att allt material är noggrant utvalt för att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar hela tiden med att tänka hållbart, från den första ritningen till det färdiga huset. Allt för att du ska vara säker på att du gör ett bra val när du hittar hem från Skanska, både för dig och för kommande generationer.

Hur prissätts tillvalen?
När du väljer en produkt ur vårt tillvalssortiment räknas kostnaden från originalvalet bort och du betalar endast mellanskillnaden. Montage och garanti är alltid inkluderat i priset.

Kan jag välja fritt från era leverantörers sortiment? 
Nej, du kan endast välja från våra utvalda inredningsval som du hittar i inredningsväljaren. De inredningsval vi erbjuder är noga utvalda med hänsyn till både kvalitet och miljö.

Kan Skanska lämna en produkt omonterad? 
Vi kan lämna några enstaka produkter omonterade, t.ex. duschväggar.

Kan jag köpa till badkar?
Ja, vi erbjuder badkar i ett av badrummen. Du kan bara välja från badkarsmodellerna som vi erbjuder i inredningsväljaren.

Kan jag välja bort en produkt och få avdrag för den varan? 
Nej, om du som kund väljer bort en produkt som är ett möjligt frånval, får du ingen ersättning.

Kan jag göra ändringar på elinstallationerna? 
Ja, du kan göra förändringar enligt valen i din inredningsväljaren. Oftast handlar det om att välja till spotlights i badrummen eller dimmers till takuttagen. Förändringar utöver valen i inredningsväljaren erbjuds inte.

Kan jag få komfortvärme till badrumsgolvet? 
Det ingår golvvärme på bottenplan. Det går inte att välja komfortvärme på ovanvåningen.

Kan jag välja att få innerväggarna tilläggsisolerade?
Nej.

Kan jag välja att få innerväggarna kortlade*? 
Nej, för infästning av tv eller hyllor rekommenderar vi skivexpander (metallexpander, Mollyplugg, skruvankare och gipsankare) och att du använder en regelsökare för att optimera infästningen.

*kortla= montera korta reglar mellan långa t.ex. korta horisontella reglar mellan stolpar.  

Kan jag beställa spotlights i taket? 
Ja, vi erbjuder tillval av spotlights i badrum. Notera att takhöjden kan påverkas av valet.

Kan jag påverka placeringen av garderober och hängningen av dessa? 
Nej, placeringen är noga genomtänkta för att vara funktionella och för att uppfylla myndigheternas krav på bland annat tillgänglighet.

Kan vi välja bänkskiva av granit/kompositsten till köket?
Ja, vi erbjuder flera olika bänkskivor i stenmaterial. Se inredningsväljaren för exakt vilka utförande som erbjuds.

Kan vi få beslagen i badrummet omonterade?
Beslagen levereras alltid omonterade. Beslagen kan du enkelt limma upp precis där du önskar dem. 

Kan jag välja en vägghängd toalett?
Nej, i Söder om Allén har vi valt att ha snålspolande toalettstolar som är golvstående. Vägghängd toalett kräver en annan typ av byggnation än den vi har i badrummen.

Inflyttning/försäljning

Vad är adressen? 
Ej fastställt då vi ej gjort fastighetsförrättning.

När är det inflyttning? 
Inflyttning för första husen är planerad från januari 2024. Inflyttning sker sedan löpande fram till 2026.

När får jag veta min tillträdesdag? 
Du får ett spann på 2-3 månader i ditt entreprenadkontrakt inom vilket ditt hus beräknas vara klart. Senast 4 månader i förväg får du veta din exakta tillträdesdag för att kunna planera din inflyttning. 

Hur går köpet till? 
Vi har ett köpekontrakt för tomtköpet samt ett entreprenadavtal för byggnation av huset. På tomten betalar du en handpenning på 300.000 kr vid avtalstecknandet och resterande del vid tillträdet. Entreprenadkostnaden och kostnad för eventuella tillval betalas i sin helhet senast på dagen för inflyttning. Båda betalningarna sker via fakturor som du får från oss i god tid.

Lagfart och pantbrev? 
Vid alla köp av fastigheter så betalar man en lagfart (stämpelskatt) på 1.5% av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, det av dessa som är högst baserat på året före ansökan. En avgift, fn 825 kr tillkommer.

Vid eventuell belåning tillkommer en kostnad för pantbrev på 2% av det totala lånebeloppet plus en mindre avgift på 325 kr.

Er bank hjälper er med hela förfarandet med lagfarts- och pantbrevsansökan. 

Tillträde och besiktning 

När sker besiktning? 
Besiktning sker i god tid före tillträdesdagen. Du som köpare kommer att bli kallad till besiktningen. 

Vem utser besiktningsman? 
Skanska har utsett en erfaren besiktningsman som har erfarenhet av att besiktiga småhus. Du som köpare har rätt att själv utse en besiktningsman om du så skulle vilja. Om du själv väljer en besiktningsman skall denne ha den kunskap och erfarenhet som Konsumenttjänstlagen föreskriver. Skanska står för kostnaden för din besiktningsman upp till ett belopp av 5 000 kr.  

Hur lång garantitid är det? 
Entreprenören svarar för fel som framträder under en period om två (2) år räknat från dagen för entreprenadens godkännande vid slutbesiktning. 

Flyttar alla in samtidigt? 
Vi kommer att ha ca. 3-7 hus vid varje inflyttningstillfälle för att det skall bli så smidigt som möjligt för dig och dina grannar. 

Har du fler frågor?

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Nicklas Björklund

Nicklas Björklund

070-746 31 67
Max Nilsson

Max Nilsson

073-533 26 21