Ett hållbart hem minskar din klimatpåverkan

Allt vi gör påverkar vårt klimat. Som vad vi äter, hur vi reser, konsumerar och hur vi bor. Genom att flytta till ett klimatneutralt parhus i Öjersjö Hagar kommer du att minska din klimatpåverkan väsentligt.

Vår projektutvecklare Sophie Edenfelt berättar om våra klimatneutrala parhus i Öjersjö Hagar.

De senaste årens diskussioner kring hållbarhet har inte alls rört boende. Istället har de handlat om elbilar, hur vi måste undvika långa flygresor och åka tåg istället, äta betydligt mindre kött och konsumera mycket klokare för att leva hållbart. Men vi behöver uppmärksamma hur stor del av våra klimatutsläpp som kommer ifrån hur vi bor. För oss som producerar nybyggda hem innebär det en rad utmaningar. Att minska energianvändningen är en självklarhet som vi jobbat med i många år, men vi måste också ta ett helhetsgrepp om byggprocessen och se till att varje del av byggproduktionen får så låg klimatpåverkan som möjligt. Hela byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan, så det finns mycket att göra.

När vi nu utvecklar klimatneutrala parhus tar vi ett enormt steg på vår klimatresa mot en mer hållbar framtid. Och du får möjlighet att bo på ett sätt som minskar dina klimatavtryck drastiskt

Varje svensk genererar cirka 8–11 ton koldioxidutsläpp varje år, och vi behöver komma ner till 1 ton/år och person om alla på jorden ska ha möjlighet att leva på samma hållbara nivå. Det är siffror som kan kännas hopplösa för många. Men att flytta till ett klimatneutralt hem innebär en stor skillnad för din påverkan på klimatet. Kombinerar du ditt nya boende med att dessutom minska på köttätandet, flygresor och skippa slit- och slängkonsumtion så kommer du att göra en omställning som verkligen betyder något för framtiden.

Klimatneutrala parhus Översiktsbild Öjersjö Hagar Partille Göteborg Skanska

Här ser du parhus nr 25–32 som är klimatneutrala och samtliga hem i Öjersjö Hagar är märkta med Svanen. Det betyder att oavsett vilket hus du flyttar in i kan du vara säker på att du gör ett bra val för framtiden.

Vad innebär ett klimatneutralt hem? Ett klimatneutralt hem minimerar bostadens klimatpåverkan i tre steg. Det första steget är att designa husen så att de blir så energieffektiva som möjligt och att välja en förnybar energikälla. Nästa steg är att minimera klimatpåverkan från byggskedet och de byggmaterial som används. Men oavsett hur mycket vi har försökt få ned utsläppen i materialval och byggprocess orsakar vårt parhus klimatpåverkande utsläpp när det byggs. Det tredje steget är därför att tillföra mer förnybar energi än vad huset använder och sälja den el som blir över till marknaden. På så vis kompenserar huset de utsläpp som idag är oundvikliga i byggskedet. Det tar ungefär 50 års produktion av solel innan klimatpåverkan från husets byggskede är kompenserad (och ett parhus står ju mycket längre än så).

De klimatneutrala hemmen byggs med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som möjligt. Genom ett gediget arbete och ett gott samarbete med våra leverantörer och våra underentreprenörer kan vi leverera bästa möjliga produkter ur ett klimatperspektiv.

Bild på vad en klimatneutral bostad innebär i Öjersjö Hagar_1140x800.svg

En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä som har låg klimatbelastning i förhållande till exempelvis betong. Där vi fortfarande behöver använda betong i produktionen, till exempel grundplattan, använder vi Skanskas gröna betong. Den har lägre klimatpåverkan genom att vi har ersatt en hög andel cement med slagg. Förutom att vi använder grön betong använder vi även vår gröna asfalt på garageuppfarterna i Öjersjö Hagar. Asfalten tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle och tack vare att den gröna asfalten till stor del består av returasfalt minskar mängden koldioxid som släpps ut vid tillverkningen. Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

För att ytterligare minska vårt klimatavtryck blandar vi ned 2 ton biokol i jorden på tomterna. Biokolen fungerar som en kolsänka och binder koldioxiden under hundratals år. Dessutom förbättrar den marken i din trädgård genom att förbättra vattenhållningen och gör att näringsämnen lättare binds i jorden.

Energin som produceras är förnybar och grön. Idag går det inte att bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver kompensera de koldioxidutsläpp som byggskedet ger upphov till för att uppnå klimatneutralitet. Det gör vi genom att husen producerar mer förnybar energi än vad som behövs till hushållets el. Alla parhus har därför solceller på taken som genererar egen förnybar el. Detta innebär inte bara en stor klimatnytta utan också att du som flyttar in här får en mycket låg driftkostnad. Tänk att kunna ladda elbilen direkt med solcellsel, billigare än så kan man inte tanka. Överproduktionen av solel kompenserar de utsläpp som vi idag inte kan undvika i byggskedet. Samtliga parhus och villor uppnår kraven för netto noll-energi. Kortfattat innebär det att alla hus i Öjersjö under ett år producerar mer energi än vad de förbrukar. 

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen. Vi har satt en boll i rullning tillsammans med våra leverantörer och du som bostadsköpare är så viktig i denna klimatresa. När du flyttar in här kan du vara säker på att du minskar dina klimatavtryck och bidrar till en grönare framtid. Det hjälper dig att minska din klimatpåverkan ett steg till. Genom att bo i rätt hus gör du en insats för en bättre morgondag varje dag.

Läs mer om våra hållbara hem