Vanliga frågor och svar i Nya Villabacken

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vilka hus modeller finns i Nya Villabacken?
Det är 28 st. radhus och kedjehus i Nya Villabacken och fördelningen ser ut som nedan:

Äganderätter: 
5 st Kedjehus Daisy på 151kvm 
1st Kedjehus Sam på 115 kvm 
Se bilder här»

Bostadsrätter:
7 st radhus Mia på 131kvm
15 st radhus Sam på 115kvm

När är det inflyttning?
Inflyttningen är från slutet av 2021 till slutet av 2022

Miljöprofil
Husen blir Svanenmärkta när hela området är färdigställt. 

Finns parkeringsplats och förråd till husen?
Ja, utvändigt förråd (oisolerat) och parkeringsplats på egen tomt.

Vilken adress är det?
Nässelvägen 2–22, Alekärrsvägen 1-11 samt 2-38 i Solna.

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme av trä.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Husen kommer att utföras med isolerad betongplatta på mark.

Vad är det för yttertak?
Hustyp Mia och Sam har papptak. Hustyp Daisy har betongtakpannor.

Vad är det för fasadmaterial?
Målad träpanel.

Vad finns på vinden? Kan jag förvara saker där?
På vinden är det lösullsisolering. För husets funktion/ventilation är det viktigt att inte förvara saker och kartonger på vinden som hindrar luftflödet och/eller trycker ner isoleringen.

Vi behöver ett sovrum till? Går det att göra om allrummet på ovanvåning?
Ja, det finns som tillval i kedjehusen Daisy.

Går det att få innertaket målat vitt?
Nej. Taken kommer färdiglaserade från fabrik till skillnad från väggarna som målas på plats. Det är vitvaxad träpanel på innertaken och de går ej att måla på.

Går det att flytta eluttag?
Nej, det går tyvärr inte.

Vad ingår i driftskostnaden och hur stor är den?
Driftskostnaden för Kedjehus Daisy, bedöms till 2 289 kr/mån och för Kedjehus Sam, bedöms till 1 872 kr/mån. Övriga hus är bostadsrätter.

I driftkostnaden ingår schablonberäknade kostnader för normalt brukande avseende uppvärmning med fjärrvärme, hushållsel, kallvatten, avgift till samfällighet, avgift triple play samt sophämtning.

Görs radonmätning?
Vi kommer att skicka ut radondosor plus instruktioner efter er inflyttning samt instruktioner hur de ska placeras. 

Vad är det för uppvärmningskälla?
Fjärrvärme.

Vem är fjärrvärmeleverantör?
Norrenergi.

Hur värms husen upp?
Husen värms upp via ett vattenburet golvvärmesystem på nedre våningen, samt ett vattenburet radiatorsystem (element) på den ovanvåningen.

Vem är elnätsleverantör?
Vattenfall.

Vatten- och avlopp?
Solna vatten.

Ingår man i någon samfällighetsförening som fastighetsägare?
Ja, det kommer att bildas en samfällighetsförening som ansvarar för drift och skötsel av gemensamhetsanläggningarna i området. Skanska och JM har gemensamt projekterat för flera gemensamhetsanläggningar (GA) som t ex lekplatser, markparkeringar, teknikutrymmen, gångbanor, bevattningssystem och ledningar för dagvattenhantering, belysning och fiber.
I samfällighetavgiften ingår ett gruppavtal med Comhem

Kommer kraftledningen att grävas ner?
Svenska Kraftnät har i uppdrag att utreda elförsörjningen i hela Stockholmsområdet. Enligt deras senaste prognos försvinner kraftledningen i Järvastaden någon gång mellan 2024 och 2027. Just nu lutar det mest åt 2027.

Området
All information om området finns samlad på sidan Ditt Nya Kvarter

Har du fler frågor? Du är välkommen att kontakta oss:

Sandra Enåsen Due-Pedersen

Sandra Enåsen Due-Pedersen

070-9392442 Contact
Dela sidan: