Vanliga frågor och svar i Nya Villabacken

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vilka hus modeller finns i Nya Villabacken?
Det är 22 st. radhus i Nya Villabacken och de är bostadsrätter. Fördelningen ser ut som nedan:

7 st radhus Mia på 131kvm, husnummer G1-G7
15 st radhus Sam på 115kvm, husnummer i1-i15

När är det inflyttning?
Inflyttningen är från slutet av 2021 till slutet av 2022

Miljöprofil
Husen blir Svanenmärkta när hela området är färdigställt. 

Finns parkeringsplats och förråd till husen?
Ja, utvändigt förråd (oisolerat) och parkeringsplats på egen tomt.

Vilken adress är det?
Nässelvägen 2–22, Alekärrsvägen 1-11 samt 2-38 i Solna.

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme av trä.

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Husen kommer att utföras med isolerad betongplatta på mark.

Vad är det för yttertak?
Hustyp Mia och Sam har papptak. Hustyp Daisy har betongtakpannor.

Vad är det för fasadmaterial?
Målad träpanel.

Vad finns på vinden? Kan jag förvara saker där?
På vinden är det lösullsisolering. För husets funktion/ventilation är det viktigt att inte förvara saker och kartonger på vinden som hindrar luftflödet och/eller trycker ner isoleringen.

Går det att få innertaket målat vitt?
Nej. Taken kommer färdiglaserade från fabrik till skillnad från väggarna som målas på plats. Det är vitvaxad träpanel på innertaken och de går ej att måla på.

Går det att flytta eluttag?
Nej, det går tyvärr inte.

Vad ingår i avgiften och hur mycket är den?
Månadsavgiften är 4353 kr/mån för radhus Sam och 4840 kr/mån för radhus Mia. Tv/bredband ingår i avgiften. 1300-1700 kr tillkommer på avgiften för värme, vatten, sophämtning och hushållsel. 

Görs radonmätning?
Vi kommer att skicka ut radondosor plus instruktioner efter er inflyttning samt instruktioner hur de ska placeras. 

Vad är det för uppvärmningskälla?
Fjärrvärme.

Vem är fjärrvärmeleverantör?
Norrenergi.

Hur värms husen upp?
Husen värms upp via ett vattenburet golvvärmesystem på nedre våningen, samt ett vattenburet radiatorsystem (element) på den ovanvåningen.

Vem är elnätsleverantör?
Vattenfall.

Vatten- och avlopp?
Solna vatten.

Ingår man i någon samfällighetsförening som fastighetsägare?
Ja, det kommer att bildas en samfällighetsförening som ansvarar för drift och skötsel av gemensamhetsanläggningarna i området. Skanska och JM har gemensamt projekterat för flera gemensamhetsanläggningar (GA) som t ex lekplatser, markparkeringar, teknikutrymmen, gångbanor, bevattningssystem och ledningar för dagvattenhantering, belysning och fiber.
I samfällighetavgiften ingår ett gruppavtal med Comhem

Kommer kraftledningen att grävas ner?
Svenska Kraftnät har i uppdrag att utreda elförsörjningen i hela Stockholmsområdet. Enligt deras senaste prognos försvinner kraftledningen i Järvastaden någon gång mellan 2024 och 2027. Just nu lutar det mest åt 2027.

Området
All information om området finns samlad på sidan Ditt nya kvarter

Att köpa en lägenhet 

När blir bokningen bindande ett köp?
När du skriver under förhandsavtalet. Före mötet vill vi att du har tänkt igenom finansieringen noga. Handpenningen är 10% och betalningen delas upp i två steg. I samband med förhandsavtalet betalar du 2,5% av priset och det faktureras med betalningsvillkor 10 dagar. Nästa steg i köpprocessen blir att skriva upplåtelseavtal, det görs sex månader innan tillträde och i samband med det betalas återstående 7,5 % av handpenningen.

Vad menas med upplåtelseavtal?
Då bostadsrätten sakrättsligt säljs från föreningen till dig som boende. Upplåtelseavtal tecknas ca sex månader innan tillträdet och i samband med det betalas återstående 7,5% av handpenningen.

Vad händer om jag ångrar mig?
Har du skrivit ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal blir du skadeståndsskyldig till bostadsrättsföreningen för dess omförsäljningskostnader samt räntekostnader på ej betald insats, obetalda månadsavgifter mm.

Vad händer om jag inte lyckats sälja min nuvarande bostad när det är dags att flytta in i min nya lägenhet? 
Dels erbjuder vi ett tillträdesskydd genom att vi kan senarelägga tillträdet med upp till tre månader mot en mindre kostnad och dels att vi bjuder på en försäkring mot dubbla boende kostnader (GodAffär) som kan nyttjas förutsatt att köparen är kvalificerad.
Läs mer om försäkringen Skanska GodAffär som ingår>>

Var kan jag få en personlig boendekalkyl och lånelöfte?
Skanska kan förmedla kontakten med föreningens bank så kontaktar du själv banken.

När ska jag betala slutfakturan?
Slutbetalning sker enligt utställd faktura vid tillträdet. Notera att alla betalningar skall styrkas med kvitto från banken. Vid utebliven faktura vänligen kontakta din säljare.

När får jag veta min tillträdesdag?
Sex månader innan tillträdesdagen.

Godkänner föreningen juridisk person som köpare?
Nej föreningen godkänner inte juridisk person som köpare.

Har du fler frågor? Du är välkommen att kontakta mig:

Sandra Enåsen Due-Pedersen

Sandra Enåsen Due-Pedersen

070-9392442