Frågor och svar - Heliosparken

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss.

När är säljstarten planerad för Heliosparken?
Alla lägenheter är till försäljning. Klicka här för att se planlösningar och priser >>

Vilken är adressen?
Virkesvägen/Heliosgatan

Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår värme, bredband och varmvatten.

Var kan jag läsa bostadsrättsföreningens stadgar?
Stadgar Brf Heliosparken 1
Stadgar Brf Heliosparken 2

Hur ser ekonomisk plan ut?
Ekonomisk plan för Brf Heliosparken 1 hittar du här
Ekonomiska plan för Brf Heliospakren 2 hittar du här

När kan jag flytta in?
Inflyttningen för Brf Heliosparken 1 pågår
Inflyttningen för Brf Heliosparken 2 är planerad från januari 2020

Vad är det för ventilation i huset?
I huset används till- och frånluftsventilation med återvinning, s.k. FTX-ventilation. Det innebär att friskluft tillförs lägenheterna via ventiler i taket, och att den använda luften sedan sugs ut från bostadens kök och våtrum. Värmeenergin från den använda luftens används därefter till att värma uteluften innan den tillförs bostaden.

Hur värms bostaden upp?
Bostaden värms upp via ett vattenburet radiatorsystem (element) 

Finns det golvvärme i bostaden?
Bostaden värms upp via ett vattenburet radiatorsystem (element). 

Är huset anslutet till fjärrvärmenätet?
Ja, fjärrvärme är husets primära energikälla.

Vad är det för köksfläkt?
En spiskåpa med kolfilterfläkt. 

Finns det garage?
Ja

Hur många parkeringsplatser finns det i garaget?
Ca 52 platser. Du bokar garageplats när du skriver kontrakt. 

Finns det möjlighet för laddning av elbilar? 
Ja, i garaget finns 5 parkeringsplatser med möjlighet till el-laddning. 

Finns det förråd utanför bostaden?
Ja, varje lägenhet har tillgång till ett förråd i källaren 

Finns det en gemensam tvättstuga i huset?
Nej, det kommer att finnas tvättmöjlighet i respektive lägenhet. 

Vad är det för golv i bostadens entré?
Parkett.  

Får alla lägenheter en balkong?
Lägenheter i markplan har uteplatser och majoriteten av övriga lägenheter har balkong. 

Hur ser fasaden ut på huset?
Fasad mot Heliosgatan och Virkesvägen har plåtkassetter, aluminium. Fasader mot lokalgata och mot gård har strukturfärg på betongelement.

Vad är det för yttertak?
Plåt

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Sandra Enåsen Due-Pedersen

Sandra Enåsen Due-Pedersen

0709 39 24 42 Kontakta Sandra
Dela sidan: