Miljösmart i kvarteret Heliosparken

Miljöarbetet präglar hela vår byggprocess. Du som flyttar till hemmen i Heliosparken kommer förmodligen märka det mest genom att elräkningen blir låg eller att bostadsföreningen får låga kostnader för drift och underhåll.

En grönare vardag

I hemmen i kvarteret Heliosparken är det enkelt att leva miljösmart bekvämt på samma gång. Här finns bland annat gröna gårdar för rekreation och avkoppling, rymliga cykelförråd och förberedelser till laddstationer för elbilar. I hemmen finner du energieffektiva fönster och vi återvinner alltid värmen från den utgående ventilationsluften. På så vis kan vi hålla nere uppvärmningskostnaderna. Materialen som använts för att bygga huset är noga utvalda för att ha så liten påverkan på miljön som möjligt och miljöklassade enligt Svanens hårt ställda krav. Miljöarbetet är också en hälsofråga. Vi vill att du ska må bra och känna dig trygg med att bo i ett hem från Skanska. Vi arbetar för att säkerställa att du får ett gott inomhusklimat genom att systematiskt planera, mäta och kontrollera de bostäder vi bygger. Dessutom genomför vi uppföljning av hur du som kund upplever inomhusmiljön i ditt nya hem. I listan nedan ser du fler av de miljösmarta åtgärder som gör Heliosparken till ett hållbart boende.

Miljöklassning enligt Svanen
Fjärrvärme
 
Energieffektiva fönster
Individuell mätning och debitering av el och varmvatten
 
Vitvaror energiklass A till A+++ 
Möjlighet till gröna sortimentsval
 
Snålspolande kranar och duschar
<5% avfall till deponi från bygget
 
FTX (återvinning av värme i ventilationsluft)              
Ladduttag för elbilar
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten
Sopsug
 
Gröna innergårdar för rekreation och
biologisk mångfald
   
Dela sidan: