Historien om Gula Staden

Varje plats rymmer något att berätta om. Historier om människoöden, avtryck från betydelsefulla händelser, en park som blev grunden för ett livsavgörande möte eller en lika självklar som hänförande natur. Ofta är det de till synes alldagliga platserna som rymmer de mest intressanta historierna. Och tittar man lite närmare framträder oftast detaljer som blir till ledtrådar.

OM_7_tallstigen_bromma_stockholm_naromrade_gula_staden.jpg

Abrahamsberg är en sådan plats. För ett nyfiket öga är det enkelt att se hur 30-talets funktionalism svept över stadsdelen och bidragit till vad som idag är ett av Stockholms bäst bevarade smalhusområden. Det är också anledningen till att Abrahamsberg kommit att kallas för Den Gula Staden. Gula lamellhus med skiftande tegelsättning kantar breda gator som slingrar sig genom området och skapar en lika levande som varierande miljö. Trots den enhetliga bebyggelsen är faktiskt ingen gata den andra lik.

Bostadshusen i Gula Staden planerades så tidigt som 1930 men stod färdigt först i mitten av 40-talet. Stadsplanedirektören Albert Lilienberg var den som godkände planerna och han har haft en betydelsefull roll för både Stockholms och Göteborg stadsutveckling under 1900-talet. Han var bland annat ansvarig för utformningen av Götaplatsen och Sveavägen.

Med stor omsorg om den naturrika omgivningen planerades husen i lutning uppåt Skidbacksskogen för att sedan mynna ut i den öppna miljön vid Abrahamsbergs torg med handel och kommunikationer. Ovanifrån ser det ut som om husen ligger i en parkmiljö – något som är karaktäristiskt för den här typen av smalhuskvarter. Användningen av tegel i skiftande gula kulörer med insprängda toner i svart och rött och teglade tak är andra detaljer som gör uttrycket levande.

Utöver den gula tråd som genomsyrar arkitekturen i Abrahamsberg är också närheten till vilt växande natur och grönområden något som förstärker den lugna enhetliga känslan här. Tall och högt växande ekträd bildar en härligt grön vy som gör fönstren till en tavla mot naturen. Kanske kommer du som funderar på att flytta till Abrahamsberg att se dig omkring med lite mer nyfikna ögon nu. Det finns alldeles säkert många fler saker som gömts i vardagens skönhet.