Netto nollenergi i Scilla

Kvarteret Scilla är ett netto nollenergihus. Det innebär att Scilla producerar lika mycket förnybar energi som det använder. Förutom att Scilla har lägre energibehov än dagens krav på nyproducerade bostäder är det självklart också Svanenmärkt. Så när du väljer att flytta in här tar du ett beslut som påverkar din inomhusmiljö, klimatet och föreningens ekonomi i rätt riktning.

Netto nollenergi i Scilla

Scilla har planerats och byggts för att ha ett så lågt energibehov som det är möjligt. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak är så kallad PIR-isolering som möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp. För att klara netto nollenergi måste Scilla även producera förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Taken som täckts av solceller kommer producera el och minska klimatpåverkan.

Energin som behövs i byggnaden kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Scilla kommer täckas till 72% av solceller som kommer producera el som står för cirka 60 % av fastighetens elbehov per år. För att bidra med ännu mer förnybar energi har vi investerat i utbyggnaden av en solcellspark i Karlskrona.

Läs mer om vad Netto-nollenergi innebär

Nettonollenergi hus med beskriving om förnybar energi, solceller, biologisk mångfald, materialval och grön betong.

Steg för steg i Scilla

Minskad energianvändning

Solceller
Energieffektiva fönster
Netto noll primärenergi från drift
Ägande i extern solcellspark

Under byggnationen

Effektiva transporter
Grön betong
Noll avfall till deponi från bygget
Giftfria material
Klimatdeklaration

Klimatklokt liv

Bilpool
Cykelpool
Laddningsstationer elbil
Verkstad med låneverktyg
Miljörum för källsortering
Närhet till bra kommunikationer
Individuell mätning av elförbrukning
Solceller på tak
Ägande i extern solcellspark
Laddningsmöjlighet i cykelrum

Må bra

Grön innergård för rekreation
Biologisk mångfald
Odlingsplatser
Sittgrupper på gården
Pergola på gården
Takterrass
Trygghetsbelysning på gården
Plats för lek

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Scilla kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din bostadsrätt ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Scilla lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.

Vad innebär Svanenmärkning? Det kan du läsa mer om här