Netto-nollenergihus, Brf Scilla

Brf Scilla blir ett netto-nollenergihus, vilket innebär att det producerar lika mycket förnybar energi som det faktiskt gör av med. Och det är bra både för miljön och för föreningens ekonomi.

Redan 2030 ska alla våra egenutvecklade bostäder vara klimatneutrala och med brf Scilla tar vi ett stort steg och utvecklar så kallat netto-noll energihus. De överstiger prestandan i miljöcertifierade hus med råge, bland annat inom energi, materialval och avfallshantering. Se Annika Stridh (marknadsområdeschef) och Alexandra Lauren (vVD Skanska Sverige) berätta om kvarteret Scilla och varför Scilla är ett viktigt steg i vår resa mot klimatneutralitet.

I Scilla har vi fokuserat på att minimera klimatpåverkan i flera steg. Genom att planera för en hållbar boendemiljö, välja rätt byggmaterial och bygga ut solcellsanläggningar bygger vi nu en av Sveriges mest hållbara byggnader. 

Låg energiförbrukning 
Scilla har ett betydligt lägre energibehov än dagens krav på nyproduktion tack vare bra materialval och ett välisolerat och tätt klimatskal. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak är så kallad PIR-isolering som möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp.

Egentillverkad förnybar energi
 
Energin som behövs i fastigheten kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Scilla täckts av solceller som kommer producera el som står för cirka 60 % av fastighetens elbehov per år. Vi gör också en investering i utbyggnaden av en solcellspark i Karlskrona för att bidra till ännu mer förnybar energi. 
Fjärrvärmen kommer från anläggningen i Täby. Idag är en stor del av fjärrvärmen i Sverige baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. Läs mer här om fjärrvärmeanläggningen i Täby.

Utvalda material och minimerad klimatpåverkan under byggnation
Genom ett gott samarbete med våra leverantörer och underentreprenörer säkerställer vi att alla inbyggda material och använda kemikalier under byggnationen är noggrant kontrollerade och klarar en rad miljökriterier. Detta arbete tillsammans med den lägre energianvändningen möjliggör att bostäderna i Scilla, liksom alla våra bostäder, blir Svanenmärkta.  
Materialvalen i Scilla skapar en sund inomhusmiljö för dig som flyttar in här. Några exempel på bra material är grön betong som har en lägre klimatpåverkan än vanlig betong, giftfria golv och målarfärg samt alla tillval och vitvaror är godkända enligt Svanens krav. Allt material registreras i en logg så att du som flyttar in här kan ta reda på exakt vilka material som finns i byggnaden och var. 
Det avfall som kan uppstå under byggproduktionen återvinns eller återanvänds helt.

Odling och gemenskap på innergården
Du som kommer bo i Scilla får tillgång till gemensamma odlingslotter på tomten med gott om plats för att odla grönsaker, bär, kryddor och annat ätbart. Innergården är också planerad för biologisk mångfald med blommor som fjärilar och insekter gillar. En bouleplan och sittgrupper under en pergola blir en naturlig plats att samlas vid.

Att leva hållbart i Scilla 
I Scilla kommer det att vara lätt att göra hållbara val i vardagen. Du har tillgång till både cykel- och bilpool, säker cykelförvaring i ett garage och en cykelverkstad med bra ytor och låneverktyg. Goda möjligheter till kollektivtrafik finns även här. Det kommer också att finnas laddstolpar för elbilar i garaget. Sopsortering med fack för flera olika avfall samt kranar och duschar som säkerställer att vattnet används sparsamt är två åtgärder till som underlättar hållbara val. Med Scilla tar vi ett stort kliv i vårt arbete att leverera enbart klimatneutrala bostäder.

Ett klimatneutral Skanska
På Skanska har vi höga ambitioner och tydliga mål när det gäller hållbarhet. Vi vill bygga ett bättre samhälle och här kan du läsa mer om våra klimatneutrala bostäder samt hållbara steg.

Thomas Törnqvist

Thomas Törnqvist

070-2150298