Mot en hållbar framtid

Skanska har länge strävat efter att bygga hem med så liten klimatpåverkan som möjligt. Vårt första Svanenmärkta hem byggdes redan 2005. I brf Scilla tar vi nästa steg och utvecklar vad vi kallar för mörkgröna hem. De överstiger med råge prestandan i miljöcertifierade hus, bland annat inom energi, materialval och avfallshantering.

Höga krav på låg energiförbrukning

När vi tar fram mörkgröna hem ställer vi väldigt höga krav på energianvändningen. Målet är att alla mörkgröna hem ska ha netto noll primärenergi vilket innebär att huset genererar lika mycket förnybar primärenergi, som det behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel. I Brf Scilla löser vi det genom en kombination av solceller och andra energismarta lösningar som extra mycket isolering och effektiva fönster. Resultatet blir att klimatbelastningen från energianvändningen minskar med 80–100 procent och ger mycket låga energikostnader.

Ett hälsosammare inomhusklimat

I de mörkgröna hemmen använder vi bara hållbara material och kemikalier. Det innebär att alla inbyggda material och använda kemikalier under produktion är noggrant kontrollerade mot externa databaser och klarar en rad miljökriterier. Att välja rätt material är viktigt för en sund inomhusmiljö men också för att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden och avgiftande av kretsloppet. Men miljöarbetet är också en hälsofråga. Du som bor i ett mörkgrönt hem i Brf Scilla ska vara säker på att du har ett hälsosamt inomhusklimat, må bra och känna dig trygg. Vi planerar, mäter och kontrollerar systematiskt alla de bostäder vi bygger.

En välplanerad arbetsplats

En del i att bygga mörkgrönt är vad vi kallar noll avfall till deponi. Det innebär att 100% av avfallet under byggproduktionen återvinns eller återanvänds. Det ställer höga krav på både planering och samarbete, men är också ett måste om vi ska kunna fortsätta utveckla hållbara hem.

Att flytta in i ett mörkgrönt hem är ett stort steg mot en hållbar framtid.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här >>

Dela sidan: