Mot en hållbar framtid

Allt vi gör påverkar vårt klimat. Som vad vi äter, hur vi reser och konsumerar. Stora delar av vårt klimatutsläpp påverkas faktiskt av hur vi bor. Skanska har länge strävat efter att bygga hem med så liten klimatpåverkan som möjligt. Vårt första Svanenmärkta hem byggdes redan 2005. I brf Scilla tar vi nästa steg och utvecklar netto-noll energihus. De överstiger med råge prestandan i miljöcertifierade hus, bland annat inom energi, materialval och avfallshantering.

Höga krav på låg energiförbrukning

Under de senaste åren har diskussionerna kring hur vi kan leva mer hållbart inte alls rört boende. De har snarare handlat om elbilar, hur vi måste undvika långa flygresor och åka tåg istället, äta betydligt mindre kött och konsumera mycket klokare. Men vi behöver uppmärksamma hur stor del av våra klimatutsläpp som kommer ifrån hur vi bor. För oss som producerar nybyggda hem innebär det en rad utmaningar. Att minska energianvändningen är en självklarhet som vi jobbat med i många år, men vi måste också ta ett helhetsgrepp om byggprocessen och se till att varje del av byggproduktionen får så låg klimatpåverkan som möjligt. Hela byggsektorn står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan, så det finns mycket att göra.

Nollenergi eller så kallad netto-nollenergi innebär att huset tillför lika mycket ny förnybar energi som det behöver för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel under ett år. Huset har planerats och byggts för att ha så lågt energibehov som möjligt genom bland annat ett välisolerat och tätt klimatskal. På byggnaden sätts även solceller som tillför energi. För brf Scilla där taket har täckts av solceller som står för cirka 60 % av fastighetens energibehov görs även en investering i en utbyggnad av en solcellspark i Karlskrona för de övriga 40 % energi som fastigheten behöver. Det är en investering som långsiktigt lönar sig genom minskade driftskostnader och låg klimatbelastning.

Ett hälsosammare inomhusklimat

I Scilla använder vi bara hållbara material och kemikalier. Det innebär att alla inbyggda material och använda kemikalier under produktion är noggrant kontrollerade mot externa databaser och klarar en rad miljökriterier. Att välja rätt material är viktigt för en sund inomhusmiljö men också för att skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden och avgiftande av kretsloppet. Men miljöarbetet är också en hälsofråga. Du som bor i ett hem i Brf Scilla ska vara säker på att du har ett hälsosamt inomhusklimat, må bra och känna dig trygg. Vi planerar, mäter och kontrollerar systematiskt alla de bostäder vi bygger.

En välplanerad arbetsplats

En del i vår hållbara byggprocess är vad vi kallar noll avfall till deponi. Det innebär att 100% av avfallet under byggproduktionen återvinns eller återanvänds. Det ställer höga krav på både planering och samarbete, men är också ett måste om vi ska kunna fortsätta utveckla hållbara hem.

Att flytta in i ett hem från Skanska är ett stort steg mot en hållbar framtid.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här >>