Frågor och svar

Hur många hus är det?
Det är 43 hus totalt.

Vad kostar husen?

Priserna är inte fastställda än. Anmäler du intresse så får du information när vi publicerar priser.

När är det inflyttning?

Inflyttning är planerad från våren 2018 för första etappen.

Vilken hustyp finns?
135 kvm och 150 kvm finns som kedjehus eller friliggande, båda är i tvåplan. Du läsa mer om de två hustyperna här »

Finns det carport och förråd till husen?
Ja, det finns utvändigt förråd i anslutning till carport/uppfart. 

Hur ser tomterna se ut?
Tomterna varierar beroende på husets placering i terrängen. Samtliga framsidor planeras med gräs- och häckplantering, stenläggning för uppfart/carport och entrégång. Vad gäller baksidor så finns gräsplanering alternativt trädäck ovanpå befintlig mark. 

Vilken är adressen?
Det finns ännu inte någon adress för husen, men den nya lokalgatan där husen ligger går genom kvarteret och ansluter till den befintliga Mörtnäsvägen. 

Vad är det för stomme i husen?
Regelstomme av trä. 

Vad är det för typ av grundläggning av husen?
Husen har en isolerad betongplatta på mark. 

Vad är det för yttertak?
Husen har sadeltak med beklädnad av betongtakpannor. Carport/förråd har pulpettak med beklädnad av takpapp. 

Vad är det för fasadmaterial?
Målad träpanel. 

Vad är det för uppvärmningskälla?
Husen är anslutna till Vattenfalls elnät, vilket är den primära energikällan. 

Hur värms husen upp?
Husen värms upp via ett vattenburet golvvärmesystem på nedre våningen, samt ett vattenburet radiatorsystem (element) på den ovanvåningen. 

Vad är det för ventilation i huset?
I huset används frånluftsventilation med återvinning, s.k. FX-ventilation. Det innebär att friskluft sugs in via ventiler i fönstren, och att den använda luften sedan sugs ut från bostadens kök och våtrum. Värmeenergin från den använda luften utnyttjas därefter till att värma upp det vattenburna golvvärme- och radiatorsystemet i huset, samt tappvarmvattnet. 

Finns det en samfällighetsförening?
Det kommer att finnas en lekplats som du som fastighetsägare i Mörtnäshöjden kommer att förvalta genom en samfällighetsförening. Som fastighetsägare kommer du även att ingå i Mörtnäs vägförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen Mörtnäs GA:2 (Mörtnäsvägen). 

Hur går försäljningen till?
Vi kommer bjuda in alla, som gör en intresseanmälan, till säljstarten som är planerad i mars 2017. På säljstarten finns möjlighet att ställa frågor, titta på modellen över kvarteret, kika på den inredning du kommer kunna välja och lämna in bokningsanmälan för det huset du är intresserad av. Om ni är fler som är intresserade av samma hus så tittar vi på hur länge du stått som intressent i vårt kundregister, den tiden gäller som kötid. 

Vi använder oss av ett köpekontrakt för tomtköpet samt ett entreprenadavtal för byggnation av huset. På tomten kommer du att få lägga en handpenning på 200.000kr vid avtalstecknandet. När det återstår 6 månader till inflyttning av huset så slutbetalar du tomten. Entreprenadkostnaden och kostnad för eventuella tillval betalas i sin helhet på dagen för inflyttning. 

Lagfart och pantbrev?
Vid alla köp av fastigheter så betalar du en lagfart som för privatpersoner ligger på 1.5% av köpeskillingen. I detta fall så betalar du lagfart endast på tomtpriset. På husen i Mörtnäshöjden så finns de inga uttagna pantbrev. Banken kräver pantbrev som säkerhet för era lån och då utgår en kostnad för dessa på 2 % av det totala beloppet som du lånar.

Kan jag göra inredningsval?
För varje nytt kvarter som vi bygger, har våra inredningsexperter noga valt ut en originalinredning. Utöver det finns ett stort antal val som du kan göra för att sätta en mer personlig prägel på ditt nya hem. Under resan kommer du även att få hjälp av våra kunniga kundansvariga, så att du kan skapa ett riktigt personligt hem. Läs mer om att välja inredning här »

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 020-310 310.