Naturliga kontraster i Mörtnäshöjden

Den egna tomten, gemensamma lekytor och en varierande närmiljö är viktiga pusselbitar som tillsammans skapar känslan i ett nytt kvarter. Eftersom området är väldigt kuperat i Östra Mörtnäs har vi fått lägga mycket fokus på att skapa bra och naturliga tomter, som tar tillvara på platsens naturliga miljö. Ulla Larsson är landskapsarkitekt på teknikkonsultbolaget Bjerking och har varit med och utformat tomter och kvartersmiljö i Mörtnäshöjden. Här berättar hon kort om hur hon och kollegorna tänkt.

Landskapsarkitekt_mortnashojden_728x360.jpg

Landskapsarkitekten berättar

– På den här marken finns en väldigt fin kombination av ängsmark, berghällar och skog vilket bildar naturliga kontraster. Det har vi tagit inspiration från när vi planerat villornas uteplatser. Alla kommer ju att få ett stort trädäck på sin tomt, men eftersom naturen är så skiftande här, så kommer nästan alla tomter att vara olika varandra, säger Ulla. 

Väljer man en villa på den södra sidan så kommer nästan hela tomtens bredd bestå av trädäcket som man enkelt kan inreda personligt. Ulla berättar att de fokuserat på att skapa så rymliga ytor som möjligt, utan att bygga bort naturen. Utöver uteplatsen får också varje villa en gräsyta och en häck mot gatan. 

– Upplevelsemässigt tror jag att man kommer att se den naturliga miljön som en del av sin boendemiljö och nivåskillnaderna ramar in kvarteret. Trots att det byggs rätt så många hus här, så finns det också gott om naturliga ytor kvar att använda. Mormors Ängar är en populär plats för midsommarfirande bland Värmdöbor och de trevliga promenadstråken och vandringslederna når man bara ett stenkast hemifrån, säger hon. 

Centralt i kvarteret kommer det också att finnas en lekplats som ansluter till naturmarken. Söder om husen byggs en park på initiativ från Värmdö kommun.

– Lekplatsen blir lite annorlunda om man tänker på hur de brukar se ut. Färgerna och materialen harmonierar med omgivningarna och den blir inte alls lika glättig som lekplatser annars kan vara, eftersom allt är byggt i naturmaterial. Intill lekplatsen finns också bänkar och bord där man kan koppla av medan barnen leker. En levande och kontrastrik miljö tack vare tätheten och den variationsrika naturen är det jag ser framför mig när det här är klart, avslutar Ulla.