Ordlista

Ibland kan det vara lite klurigt att förstå alla ord som används vid bostadsköp så här har vi gjort en ordlista för dig.

Besiktning

Innan vi lämnar över ditt nya hem i dina händer, kommer en oberoende besiktningsman att säkerställa att allt fungerar precis som det ska.

Brandcell

Ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid för att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser. Gränserna för brandcellen är utrymmets väggar, tak och golv.

Byggnorm

Dagens byggnorm utgår från BBR, Boverkets byggregler, och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.

Elcentral

Elcentral, gruppcentral, (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en elteknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar i. Den sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget, och är den punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden.

Entreprenadkontrakt

Ett kontrakt upprättat med entreprenör avseende byggnation av den aktuella anläggningen eller byggnaden. 

FX-ventilation

Ventilationssystem med mekanisk frånluft och tilluft genom ventiler i ytterväggen (vanligtvis bakom radiator). Värmeåtervinning av från luften går till uppvärmning av byggnaden. 

FTX-ventilation

Fungerar som FX-ventilation fast tilluft sker mekaniskt genom luftdon i tak eller vägg.

Förhandsavtal

Ett bindande avtal som innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren, vilken i sin tur förbinder sig att köpa bostadsrätten. I samband med tecknandet erläggs en del av priset, normalt runt 2,5% av priset (insats+upplåtelseavgift). 

Handpenning

Handpenning erläggs vid de flesta kontraktsskrivningar vid bostads- och fastighetsförsäljningar. Det är en typ av förskottsbetalning som ges till säljaren så att han eller hon vet att köparen är ärlig i sina avsikter. Normalt sett är handpenningen 10 procent av köpeskillingen.

Kallras

När luften utanför ett fönster är kall, kyler rutan i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Kall luft är tyngre än varm luft och gör att den nerkylda luften sjunker mot golvet. Då upplevst rummet som dragigt. Kallras är ett vanligt problem i äldre byggnader där fönstren är dåligt isolerade.

Kontantinsats

Den del av köpeskillingen du betalar med egna pengar (resterande del finansieras via banklån.) De flesta banker vill att du har en kontantinsats på minst 15 procent av köpeskillingen.

Lånelöfte

Lånelöftet får du från en bank eller bolåneinstitut och är ett preliminärt löfte att under dina förutsättningar låna pengar.

Miljöstation

Avfallsanläggning med separata kärl för t ex kartonger, tidningar, hushållsavfall, glas, plast mm. 

Pantbrev

Ett dokument som används av långivare som säkerhet vid exempelvis bostadslån.

Progressiv avskrivning

Begrepp som finns i föreningens årsredovisning och i den ekonomiska planen. Det innebär att man gör mindre avskrivningar i början av byggnadens livslängd än man gör mot slutet.

Sedumtak

Samlingsnamnet för gröna tak med levande material som mossa eller gräs. Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön genom att de bland annat avger syre, binder farliga ämnen, tar upp regnvatten och isolerar huset.

Sopsug

I sopsuganläggningen transporteras hushållsavfall i en luftström i rör under marken, från ett inkast alldeles nära bostaden till en container i en uppsamlingscentral i utkanten av bostadsområdet. 

Ladda ner ordlista