En tryggare bostadsrättsförening

Ett bostadsköp är i många fall en av de största affärerna du gör i livet. Därför är det viktigt att du kan göra köpet i lugn och ro under trygga former. För att hjälpa dig med det har Skanska, tillsammans med ett flertal andra stora bostadsaktörer, tagit fram kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Ett riktigt tryggt köp utan överraskningar

Trygg BRF främjar en sundare och mer transparent bostadsmarknad, och märkningen innebär att du som bostadsköpare enklare ska kunna jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar. Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi, nyckeltal och tydliga avtal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället. Det tycker vi är riktigt bra!

Kvalitetsmärkningen utgår från tre områden:

Ekonomi

Vi ugår från de riktlinjer och nyckeltal som måste redovisas, och underlättar för dig när du vill jämföra ekonomin i olika föreningar. Dessutom ger det en bra insyn i föreningens framtida ekonomi.

Långsiktighet

Genom långsiktighet lägger vi vikt på hur riktlinjer för hur underhållningsplaner och styrelsefrågor ska hanteras. Allt för att våra hus ska stå länge och hålla väl över tid.

Trygghet

Här samlar vi riktlinjer som rör avtal, återköp, garantier och liknande frågor. Detta är viktigt både för dig som skall bo i föreningen och föreningens ekonomi i stort.