Hidden

Så här går en serviceanmälan till

Innan du gör en serviceanmälan är det bra om du har läst igenom eventuell bruksanvisning och tittat in på sidan Skötsel och råd. Där har vi samlat filmer och information som ger svar på vanliga frågor och problem. Ofta är problemen enkla och går att lösa på egen hand, vilket sparar dig tid.

Är din bostad äldre än två år?

Då ska din serviceanmälan göras via din bostadsrättsförening, som sedan gör en reklamation till oss.

Är din bostad yngre än två år?

Då är du välkommen att göra en serviceanmälan direkt till oss via formuläret lite längre ned på denna sida. 

Jourverksamhet

Det finns alltid en förvaltare/ fastighetsskötare i din bostadsrättsförening som har jourverksamhet på kvällar och helger vid akuta problem som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.

Vad händer efter serviceanmälan?

När du gör en serviceanmälan registreras ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Våra serviceansvariga går igenom ärendet för att få en uppfattning om själva problemet samt om det gäller ett garantifel eller inte. Om det saknas information kan du behöva komplettera, vilket kan göra att ärendet kan ta längre tid att hantera. Så försök att göra anmälan så komplett och noggrann som möjligt, gärna med text och bilder redan från början.

 

Här gör du din serviceanmälan

Om du har upptäckt ett fel och vill göra en serviceanmälan, vänligen använd formuläret nedan.

  1. Beskriv felet så utförligt som möjligt i formuläret. 

  2. Vi uppskattar om du bifogar bilder som tydligt visar felet vilket kommer att underlätta vår bedömning.

  3. För att säkerställa en effektiv hantering av ditt ärende, ber vi dig att begränsa din serviceanmälan till endast ett fel eller ärende. Detta hjälper oss att hantera och lösa problemet så snabbt som möjligt.

Vi ber om lite tålamod och tackar för att du kontaktat oss.