Vårt kösystem

Skanska arbetar med en enkel och tydlig köprincip: ju tidigare du har anmält ditt intresse, desto större chans att du får välja just det hem du vill ha. Med andra ord, den som anmält sig tidigt är också den som får välja bostad först.

Så här går det till

Så fort ett kvarter har öppnat är det dags att göra en intresseanmälan. Ju tidigare du registrerar dig, desto större valmöjlighet har du när du ska välja din nya bostad.

En intresseanmälan gör att du får ett ködatum som är samma som ditt anmälningsdatum. Har du tidigare anmält ditt intresse för ett annat kvarter hos oss på Skanska Bostad men inte köpt någon bostad, utgår vi automatiskt från det datum som du först registrerade dig hos oss.

För att få uppdaterad information är det viktigt att du intresseanmäler dig till just det kvarter som du är intresserad av.

När du köpt din bostad flyttas du automatiskt ur vår kö. Om du är intresserad av en ny Skanska Bostad i framtiden behöver du alltså ställa dig i kö på nytt.

När får jag veta mitt turordningsnummer?

Den exakta turordningen fastställs bland de intressenter som gör en köpanmälan vid säljstarten. Då vi inte vet vilka som kommer att göra en köpanmälan kan vi inte berätta om ditt turordningsnummer förrän efter säljstarten.  

Det finns tre olika sätt att gå med i kön:

  1. Klicka på den gröna knappen som heter "Intresseanmälan" som finns på varje enskilt kvarters hemsida och fyll i dina uppgifter.
  2. Ring vår kundtjänst, telefon  020-310310
  3. Kontakta ansvarig mäklare.

Efter att du anmält ditt intresse och står i kön

Information om projektet Informationen om våra kvarter kompletteras på projektwebbsidor allt eftersom de utvecklas.
säljstart och information om kösystem
Säljstarten är det första tillfället då du kan göra en köpanmälan, dvs. registrera dig som möjlig köpare av ett eller flera specifika hem. Ange gärna flera hem i turordning i din köpanmälan. Köpanmälan är inte bindande.

Intresseanmälan och kösystem
Köpanmälan måste lämnas in inom angiven tid för respektive kvarter (som kan variera mellan några timmar och några dagar efter säljstart).

Intresseanmälan och kösystem
Köpanmälan skapar en turordning beroende på när intresseanmälningarna gjordes.

boka tid för kontraksskrivning
Våra mäklare bokar tid för kontraktsskrivning enligt turordningen. Kontraktsskrivningen sker normalt inom fjorton dagar efter säljstart.

Kösystem och plats i kön
Om du inte är tillgänglig för vår mäklare under angiven tid, eller om du väljer att avstå från att skriva kontrakt inom kontraktsskrivningstiden, förlorar du din plats i kön för det aktuella kvarteret.

Information om vårt kösystem
Eventuellt kvarvarande bostäder blir därefter tillgängliga till försäljning enligt ”först-till-kvarn”-principen, dvs. tillgängliga  bostäder säljs till den som först anmäler sitt intresse utan något krav på köplats eller turordning.

Läs mer om frågor och svar kring nyproduktion.


Har du några frågor om att köpa nyproduktion?
Här kan du få svar på de vanligaste frågorna


Vår policy vid bostadsköp

Vi vill att du som köper en bostad av oss ska flytta in, trivas och kunna känna samhörighet med dina grannar. Vi tackar därför nej till kunder där vi har skäl att tro att bostadsköpet är i spekulationssyfte.

Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till ett köp om:

  • Vi har skäl att tro att köpet är i spekulationssyfte.
  • Du som kund har köpt av oss tidigare utan att flytta in.
  • Du som köpare har en annan pågående bostadsaffär i ett annat av våra kvarter. Vi accepterar bara ett bostadsköp åt gången.
  • Godtagbar finansiering för köpet inte kan uppvisas på begäran. Exempel på godtagbar finansiering är ett objektspecifikt lånelöfte från bank eller ett intyg från bank/finansinstitut att obelånade tillgångar finns.