Hidden

Klimatneutrala hus

Under de senaste åren har diskussionerna om den egna klimatpåverkan handlat mest om att köra elbil, äta mer vegetarisk mat, välja tåg istället för flyg och undvika slit-och-slängkonsumtion. Alla är dock inte medvetna om att en stor del av våra koldioxidutsläpp påverkas av hur vi bor. Klimatförändringarna är en av mänsklighetens stora utmaningar och att bygga med mindre klimatpåverkan är något vi prioriterar högt. Redan 2030 ska alla bostäder från Skanska vara klimatneutrala.

Vad är en klimatneutral bostad?

För att en bostad ska få kallas för klimatneutral behöver man se över husets hela livscykel. Från råvara till produktion och till den dagen det är dags att genomföra en omfattande renovering. I vår bransch räknar man med att en bostad har en livslängd på 50 år. För en klimatneutral bostad innebär det att alla samlade koldioxidutsläpp ska kompenseras inom 50 år.

Bilden av vågskålen illustrerar utsläppen som nya bostäder genererar på vänster sida och på den högra sidan visas de åtgärder vi tar för att uppnå klimatneutralitet under bostadens 50 första år.

Se större bild av vågskålen i pdf format.

Vi minskar bostadens klimatpåverkan i tre steg

Det första steget är att designa netto-nollenergihem dvs bostäder som tillför lika mycket ny förnybar energi som de använder på årsbasis. Energieffektiva system och förnybar energi gör att när du flyttat in i huset är klimatutsläppen från boendet så låga som möjligt. Nästa steg är att minska klimatpåverkan från byggskedet och välja byggmaterial med så låg belastning som möjligt. I detta skede ligger också den största klimatpåverkan. Material väljs därför med omsorg, rätt material på rätt plats, för att balansera funktionalitet, ekonomi och klimat.

Det tredje steget handlar om att kompensera för de utsläpp vi idag inte kommer undan i byggskedet och driftsfasen. På Skanska använder vi främst två olika sätt att kompensera; förnybar energi (sol- och vindkraft) och biokol. Investering i ny förnybar energi tränger undan el med högre klimatbelastning och har därmed en positiv påverkan på utsläppen. Biokol produceras av träavfall och certifieras enligt branschstandard för att säkerställa klimatnyttan. FN:s klimatorgan IPCC har godkänt tekniken som innebär att koldioxid från atmosfären lagras som en beständig kolsänka. Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring och används därför till bland annat jordtillverkning. Användandet av biokol ger alltså både mer motståndskraft hos grönska mot nyckfullt väder med torka och skyfall samt en klimatkompensation.

Vad är en klimatneutral bostad? Se filmen!