Netto-nollenergihus

2014 byggde vi våra första egenutvecklade netto-nollenergihus. Bostäder som tillför lika mycket ny förnybar energi som de använder på årsbasis. Därmed tog vi ytterligare ett viktigt steg i vårt klimatarbete. 21 lyckliga familjer kunde flytta in i kvarteret Solallén i Vikaholm utanför Växjö.

2014 byggde vi våra första egenutvecklade netto-nollenergihem

Bostäder står tillsammans med lokaler för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. All energiproduktion har en miljöpåverkan, även de förnybara energislagen. Övergången till ett klimatneutralt samhälle kommer också kräva en ökad elektrifiering för att tränga bort fossila bränslen. Den gröna el vi producerar behöver därmed räcka till fler.

En del av elen som går till bostäder används för uppvärmning. I Sverige har vi alternativ för uppvärmning som berg- och fjärrvärme. Bergvärmen behöver dock i sin tur el för att kunna hämtas upp. Fjärrvärme å andra sidan skapas ofta genom förbränning av sopor vilket i sin tur skapar ett beroende av stora avfallsflöden. Vi måste därmed minska behovet av både el och värme i bostäder ordentligt för att bidra till den hållbara omställningen.

Alla våra bostäder från Skanska är Svanenmärkta och har ett lägre energibehov än vad svenska myndigheter kräver. Vi jobbar dock ständigt för att i varje nytt projekt minska energibehoven ytterligare. 

Vad innebär en Netto-nollenergi bostad ?

Netto-nollenergi innebär att bostäder tillför lika mycket primärenergi* genom förnybar energi, som de behöver för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel under ett år. Husen har planerats och byggts för att ha så lågt energibehov som möjligt genom bland annat ett välisolerat och tätt klimatskal. På byggnaden sätts även solceller som tillför energi. I de fall fastighetens energibehov överstiger vad som är möjligt att få plats med på fastigheten har investering gjorts i extern ny förnybar energi. Det är ett ambitiöst energikrav som långsiktigt lönar sig genom minskade driftskostnader och låg klimatbelastning.

Solallén är de första egenutvecklade netto-nollenergihem som Skanska byggt i Sverige. Radhusens energibehov ligger på ca 30 kWh/m2 per år vilket är ungefär 50% lägre än nu gällande myndighetskrav (BBR). Solallén har dessutom försetts med 465 m2 solceller på taken som genererar ca 31 kWh/m2 el per år och bostad. Radhusen har även bergvärme som gör att kostnaderna för uppvärmning hålls nere. Bergvärmesystemet kan tack vare pumparna som husen är utrustade med även vid behov förse husen med kyla under varma sommardagar.

I dagsläget har vi netto-nollenergi bostäder i Växjö, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår målsättning är att kunna erbjuda fler kunder denna möjlighet inom kort. Denna typ av bostäder som har ett betydligt lägre energibehov och även tillför ny förnybar energi är ett viktigt steg på resan mot ett klimatneutralt samhälle och en mer hållbar livsstil.

Se filmen som förklarar en Netto-nollenergi bostad

*Primärenergi är ett begrepp som tar hänsyn till resursåtgången vid framtagandet av energin. Primärenergitalet för el är avsevärt högre än för fjärrvärme, eftersom el är en högvärdig energikälla. Det innebär att ny förnybar el som tillförs på eller på grund av våra nollenergibostäder kan ersätta ett större behov av köpt fjärrvärme. Primärenergi är ett branschgemensamt begrepp, som sedan några år tillbaka också används i Sveriges energilagstiftning.