Svana din nya lya!

En viktig del i vårt arbete för ett klimatneutralt samhälle är att vi vill underlätta för människor att göra hållbara val. Vårt samarbete med Miljömärkningen Svanen är ett led i detta och går tillbaka nära 20 år i tiden då vi utvecklade certifieringen för bostäder. 2005 byggde vi den första Svanenmärkta bostaden.

En svanenmärkt bostad innebär lägre energianvändning

Målet för Svanen är att bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Svanens krav handlar inte bara om miljöpåverkan. De har även krav på kvalitet och funktion eftersom bostadens livslängd också har stor påverkan på hur vi använder naturens resurser. En Svanenmärkt bostad innebär bland annat lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Kraven uppnås bland annat genom bättre isolering och individuell mätning av varmvattenförbrukning. Svanen handlar inte bara om energi och miljöpåverkan. Dessutom finns det hårda krav på vilka kemikalier och ämnen man får använda när man bygger huset. Även kvalitet är en viktig aspekt av Svanen eftersom en Svanenmärkt bostad också ska erbjuda en god inomhusmiljö. Kvaliteten på den luft som vi andas in och tillgången till dagsljus i bostaden är av stor betydelse för vår hälsa. I miljömärkning enligt Svanen finns bland annat krav på radon, fuktsäkert byggande, ventilation, buller, dagsljus och användning av kemikalier.

Ett Svanenmärkt hus är alltså både energieffektivt och håller hög kvalitet. Som en del i arbetet med att Svanenmärkta våra bostäder tar vi fram en drifts- och underhållsplan som gör att de håller samma höga standard under många år framöver. I ett nybyggt och Svanenmärkt flerbostadshus från Skanska är energianvändningen därmed minst 15 procent bättre än kraven för nybyggda hus.

Våra bostäder är Svanenmärkta

Efter att vi byggt närmare 1000 Svanenmärkta bostäder tog vi 2017 det självklara beslutet att alla nya bostäder från Skanska ska vara Svanenmärkta. Om du väljer en bostad från oss kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Träet kommer från hållbara skogsbruk, färger får inte innehålla farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller vilket ger en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Svanen. Tillsammans med Miljömärkning Sverige vill vi inspirera fler till att Svana*. Det är ett samarbete som gör oss bättre och som hjälper oss på resan mot klimatneutralitet.

Vad innebär en Svanenmärkt bostad? Se filmen!