Landskapsarkitekten om att bygga trivsamt och hållbart: ”Vi arbetar med, inte mot naturen”

När Hem från Skanska bygger läggs stor vikt vid att ta vara på naturligt gröna miljöer för att skapa en trivsam omgivning i samklang med naturen. Ibland får naturen hjälp på traven för att skapa mer grönska. Järvastaden i Stockholm är ett bra exempel. Möt landskapsarkitekten bakom det populära bostadsområdet.

Landskapsarkitekten berättar

Tomas Rosendahl är en av flera landskapsarkitekter vid Sweco som har återkommande uppdrag för Hem från Skanskas bostadsprojekt sedan många år.
   – Som landskapsarkitekt tar jag ofta vid när detaljplanen är färdigställd för ett nytt område. Detaljplanen innefattar allt kring hur det specifika området ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Hur detaljplanen är utformad är viktigt för att se förutsättningarna för en både funktionell och tilltalande miljö. Vi ansvarar för en helhet, från funktionella aspekter som parkeringsplatser, till att skapa tilltalande platser.

Bostadsområdet Järvastaden, mellan Solna och Sundbyberg i Stockholm, började växa fram för sju år sedan och har kommit att bli en mycket populär stadsdel. Järvastaden är idealisk för den som vill bo barnvänligt med närheten till både Stockholms stad och natur. Längs trivsamt ringlande gator finns här levande trädgårdskvarter med både lägenheter, kedjehus och radhus. En fin detalj är fasaderna i olika träslag målade i olika färger.
   – De olika typerna av byggnader med en variation av ytskikt och de böjda, trädplanterade gatorna är en mix som ger en fin karaktär, säger Tomas Rosendahl.
I området finns flera skapade "gröna rum" och i Järvastadens ytterkanter finns bevarad natur. 

Förutsättningarna för ett område som ska bebyggas kan se vitt skilda ut. Järvastaden var från början ett militärt skjutfält utan befintlig tilltalande grönska. Men med hjälp av en grundlig inventering av området såg man vad man kunde utgå från. Därtill har man adderat mer kvalitet, som trivsamma gröna lungor och gång- och cykelstråk. Ett stort antal träd har planterats, som skapar trivsel, en vacker lummig miljö och dessutom är träd bra för att bryta vind på en öppen plats.

   – Järvastaden är ett bra exempel på hur man i dag tänker mer arkitektoniskt för att skapa ett mervärde för individen. I 1970-talets miljonprogramsatsning handlade det till stor del om att effektivt få ut många bostäder på liten yta.
   Det är viktigt att beslutsfattare och byggherrar medvetet arbetar mot samma mål.

Vi är många som gärna vill bo centralt i Stockholm men bygger man alltför tätt förlorar staden sin luftighet och gröna karaktär, det som gör Stockholm till Stockholm. Det går att bygga mer, men med omsorg och varsamhet. Vi ska arbeta med, inte mot naturen

Thomas Rosendahl, landskapsarkitekter vid Sweco

Tomas Rosendahl poängterar också att Sverige är världsledande inom ekologisk byggnation. Hammarby Sjöstad är ett befintligt exempel, och kommande Norra Djurgårdsstaden har en stark miljöprofil ur flera aspekter, som högt ställda krav på byggmaterial, möjlighet till kompostering och odling. Man tittar även på möjlighet till att ha separerande toaletter, vilket utgör en stor miljöfördel.
   – Det finns högt ställda krav från flera håll och även om byggbranschen inte kan nå hela vägen fram på alla fronter riktigt än är hållbarhet ur alla perspektiv ett viktigt mål.
Vid nybyggnation finns fina förutsättningar för att lyckas med de högt ställda miljökraven.
   – Det är alltid enklare att uppfylla miljökrav för nybyggt än i befintliga miljöer med äldre bebyggelse även om det även är A och O att ta vara på de kvalitéer som finns, säger Tomas Rosendahl.

Att de gröna miljöer som skapas i nya och gamla områden ger andra värden än de miljömässiga är något som Agneta Wannerström som arbetar med grön affärsutveckling på Hem från Skanska ser.
   – Trevliga gröna innergårdar och andra gröna miljöer är uppskattade mötesplatser. Äppelträd, odlingslådor, bikupor och gröna tak på husen är åtgärder som gynnar ekologin, samtidigt som de gör att vi möts mer vilket ökar trivseln och gemenskapen i ett område.

Agneta Wannerström ser en ökad medvetenhet kring de funktioner som naturen ger oss.
   – Träd ger svalkande skugga på sommaren, växter och gröna ytor på tak och mark hjälper till att ta om hand ökade regnmängder på ett naturligt och smart sätt. 
Hem från Skanska är medvetna om och tar fasta på att det är många som vill ha både stadens spännande möten och närhet till gröna miljöer och vatten. 
   – Att vi lyckas ge förutsättningar för naturens funktioner i stora städer som förtätas blir allt viktigare för att vi ska få en mer hållbar livsstil, säger Agneta Wannerström.

Text: Anna Gardberg Foto: Hem från Skanska