Vad händer just nu i Limhamns Sjöstad?

Just nu växer projektet Cementen fram i Limhamns Sjöstad. På denna sida vill vi informera om vad som händer i projektet och hur detta påverkar omgivningen under produktionstiden.

Vi på Skanska är stolta över att kunna fortsätta utvecklingen av Limhamns Sjöstad och kunna erbjuda ytterligare bostäder och en ökad service till området. Det nya området är indelat i åtta kvarter samt ett gemensamt park- och lekområde för boende och besökare.

Projektets omfattning:

  • Ca. 1100 lägenheter
  • Vårdboende
  • Parkeringshus med 480 parkeringsplatser
  • 160 markparkeringsplatser
1 / 2 - Kvarteret Cementen, vintern 2019
2 / 2 - Kvarteret Cementen, vintern 2019

Värna om livet


Att bo och arbeta granne med en byggarbetsplats

För Skanska är det mycket viktigt att det skapas så säkra förhållanden som möjligt för alla som vistas i våra projekt. Det gäller även de som bor och verkar i närområdet. Därför finns det några saker som vi kan hjälpas åt med, för att undvika skador och olyckor.

Barn och Bygge
En byggarbetsplats är en spännande miljö, och vi har många saker som är intressanta på olika sätt, exempelvis är ofta stora entreprenadmaskiner i rörelse. Vi vill därför be er ha extra uppsikt över barn och ungdomar, för att undvika olyckor. De avgränsningar som är uppsatta, exempelvis staket, avstängningar och flaggspel, markerar riskfyllda zoner, vilket innebär att ni inte får befinna er innanför dessa. Byggställningarna som finns på arbetsplatsen får under inga omständigheter beträdas eller användas för lek eller som klätterställningar.

Trafik


Framkomligheten inom och utanför området kan under byggtiden vara begränsad och ni bör iaktta stor försiktighet utmed vägar där arbetsfordon och personal är i rörelse. Vi ber alla bilister, fotgängare och cyklister att vara extra uppmärksamma vid övergångsställen, cykelleder och vägkorsningar i området.

Våra transporter går via Packhusgatan. Huvudgrind för transporter in till arbetsplatsen finns på Packhusgatan 4.

Under vissa perioder kommer delar av gångväg samt någon parkeringsplats på Barlastgatan spärras av i förbindelse med montage för att skydda förbipasserande.

Vi gör vårt yttersta för att planera så att det blir så bra som möjligt för alla och vi är också tacksamma om Ni följer skyltar och anvisningar från oss. På så sätt kan vi hålla en säker arbetsmiljö både för personal och förbipasserande.

Störningar


Vi har tidiga vanor i byggbranschen så vi ber de som får sin morgonsömn störd att ha överseende med det. Det kan även ibland förekomma höga ljudnivåer under dagtid, beroende på fas i projektet. Vissa arbeten vi utför medför damm under produktionstiden.

Våra ordinarie arbetstider är vardagar 06:45-18:00. Arbeten kan vid behov utföras även på kvällar och helger i samband med stommontage.

Karta över området


© Lantmäteriet/Metria via Hitta.se