Vi bygger ett grönare Uppsala

Vi har ett grönt fokus i allt vi gör. Vi byggde vårt första Svanenmärkta hem redan 2005 och sedan dess har det bara blivit fler och fler. 2017 tog vi steget att börja Svanenmärka alla våra nya hem, här i Uppsala och i hela Sverige. Vårt mål är att bygga en grön och mer hållbar stad. Vi är på riktigt god väg.

På Skanska tycker vi att hållbarhet måste finnas i varje led, från den första detaljplanen till det färdiga hemmet. Det är vårt ansvar för att utvecklingen av nya hem sker med största miljöhänsyn, för när vi sen lämnar över hemmet till dig vet vi att du har alla möjligheter att skapa en hållbar vardag.  

Att välja ett Svanenmärkt hem är faktiskt det enklaste miljövalet du kan göra. Ditt hem blir både mer ekonomiskt och mer miljövänligt. Vi ser det som en väldigt bra investering, både för dig, för stad och för och kommande generationer. 

I ett nybyggt och Svanenmärkt hem från Skanska är energiförbrukningen minst 15 procent bättre än kraven för nybyggda hus och mer än 50 procent bättre än snittet i Sverige, materialen är utvalda för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt och klimatpåverkan är minimal. 

Välj ett Svanenmärkt hem från Skanska och hjälp oss skapa ett grönare Uppsala.