Hidden

Netto nollenergihus

Förutom att Ranalyckan har lägre energibehov än dagens krav på nyproducerade bostäder är det självklart också Svanenmärkt. Så när du väljer att flytta in här tar du ett beslut som påverkar din inomhusmiljö, klimatet och föreningens ekonomi i rätt riktning.

Ranalyckan har planerats och byggts för att ha ett så lågt energibehov som det är möjligt. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp. För att klara netto nollenergi måste Ranalyckan även producera förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Läs mer om vad Netto-nollenergi innebär

Egentillverkad förnybar energi

Energin som behövs i byggnaden kommer både från el och fjärrvärme. Taken i Ranalyckan kommer därför att täckas med solceller som kommer producera el som står för cirka 80 % av fastighetens elbehov per år.

Steg för steg i Ranalyckan

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiva fönster och fasad
 • Netto noll primärenergi från drift

Under byggnationen

 • Noll avfall till deponi från bygget
 • Giftfria material

Klimatklokt liv

 • Cykelpool
 • Laddningsstationer elbil
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer
 • Individuell mätning av elförbrukning
 • Individuell mätning av varmvattenförbrukning

Må bra

 • Grön innergård för rekreation
 • Biologisk mångfald
 • Odlingsplatser
 • Sittgrupper på gården
 • Pergola på gården
 • Soldäck
 • Gemensam grillplats
 • Trygghetsbelysning på gården

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Ranalyckan kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Ranalyckan lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.