Ett klimatneutralt hem minskar din påverkan på miljön

Allt vi gör påverkar vårt klimat. Som vad vi äter, hur vi reser, konsumerar och hur vi bor. Genom att flytta till ett klimatneutralt radhus i Gottorps Hage kommer att minska din klimatpåverkan väsentligt.

Vår projektutvecklare Jessica Andersson berättar om våra klimatneutrala radhus i Gottorps hage.

Minimerad klimatpåverkan under byggskedet

De klimatneutrala hemmen byggs med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som möjligt. Genom ett gediget arbete och ett gott samarbete med våra leverantörer och våra underentreprenörer kan vi leverera bästa möjliga produkter ur ett klimatperspektiv.

En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong då trä är betydligt mindre klimatbelastande idag. Den betong vi fortfarande behöver i produktionen till exempel i grundplattan är en betong med lägre klimatpåverkan (genom att vi har ersatt cement med slagg). Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

Beskrivning av ett klimatneutralt hus i Gottorps Hage med förklaringar såsom solceller, låg energianvändning, fasad i trä, färre betongplattor och mer.

Energin som produceras är förnybar och grön

Idag går det inte att bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver kompensera de koldioxidutsläpp som byggskedet ger upphov till för
att uppnå klimatneutralitet. Det gör vi genom att husen producerar mer förnybar energi än vad som behövs till hushållets el. Alla radhus har därför solceller på taken som genererar egen förnybar el. Takpannorna är ersatta med ett papptak för att minska klimatpåverkan, men även för att optimera ytan för solceller. Detta innebär inte bara en stor klimatnytta utan också att du som flyttar in här får en mycket låg driftkostnad. Tänk att kunna ladda elbilen direkt med solcellsel, billigare än så kan man inte tanka. Överproduktionen av solel kompenserar de utsläpp som vi idag inte kan undvika i byggskedet. 

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen. Vi har satt en boll i rullning tillsammans med våra leverantörer och du som bostadsköpare är så viktig i denna klimatresa. När du flyttar in här kan du vara säker på att du minskar
dina klimatavtryck och bidrar till en grönare framtid. Det hjälper dig att minska din klimatpåverkan ett steg till. Genom att bo i rätt hus gör du en insats för en bättre morgondag varje dag.