Ett klimatneutralt hem minskar din påverkan på miljön

Allt vi gör påverkar vårt klimat. Som vad vi äter, hur vi reser, konsumerar och hur vi bor. Genom att flytta till ett klimat neutralt radhus i Gottorps Hage kommer att minska din klimatpåverkan väsentligt.

Vår projektutvecklare Jessica Andersson berättar om våra klimatneutrala radhus i Gottorps hage.

Under de senaste åren har diskussionerna kring hur vi kan leva mer hållbart inte alls rört boende. De har snarare handlat om elbilar, hur vi måste undvika långa flygresor och åka tåg istället, äta betydligt mindre kött och konsumera mycket klokare. Men vi behöver uppmärksamma hur stor del av våra klimatutsläpp som kommer ifrån hur vi bor. För oss som producerar nybyggda hem innebär det en rad utmaningar. Att minska energianvändningen är en självklarhet som vi jobbat med i många år, men vi måste också ta ett helhetsgrepp om byggprocessen och se till att varje del av byggproduktionen får så låg klimatpåverkan som möjligt. Hela byggsektorn står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan, så det finns mycket att göra.

När vi nu utvecklar Sveriges första klimatneutrala radhus tar vi ett enormt steg på vår klimatresa mot en mer hållbar framtid. Och du får möjlighet att bo på ett sätt som minskar dina klimatavtryck drastiskt.

Varje svensk konsumerar ca 8–11 ton/år koldioxidutsläpp varje år, och vi behöver komma ner till 1 ton/år och person om alla på jorden ska dela lika på en hållbar nivå. Det är siffror som kan kännas hopplösa för många. Men att flytta till ett klimatneutralt hem innebär en stor skillnad för din påverkan på klimatet. Kombinerar du ditt nya boende med att dessutom minska på köttätandet, flygresor och skippa slit- och slängkonsumtion så kommer du att göra en omställning som verkligen betyder något för framtiden.

Vad innebär ett klimatneutralt hem?

Ett klimatneutralt hem minimerar bostadens klimatpåverkan i tre steg. Det första steget är att designa husen så att de blir så energieffektiva som möjligt och att välja en förnybar energikälla. Nästa steg är att minimera klimatpåverkan från byggskedet och de byggmaterial som används. Men oavsett hur mycket vi har försökt få ned utsläppen i materialval och byggprocess orsakar vårt radhus 42 ton i klimatpåverkande utsläpp när det byggs. Det tredje steget är därför att tillföra mer förnybar energi än vad huset använder och sälja den el som blir över till marknaden. På så vis kompenserar huset de utsläpp som idag är oundvikliga i byggskedet. Det tar ungefär 50 års produktion av solel innan klimatpåverkan från husets byggskede är kompenserad (och ett radhus står ju mycket längre än så).

Illustrationen ovan visar en jämförelse med företeelser som vi vet påverkar vårt klimat negativt framtagen med hjälp av siffror från Naturvårdsverket och Utsläppsrätt

Minimerad klimatpåverkan under byggskedet

De klimatneutrala hemmen byggs med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som möjligt. Genom ett gediget arbete och ett gott samarbete med våra leverantörer och våra underentreprenörer kan vi leverera bästa möjliga produkter ur ett klimatperspektiv.

En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong då trä är betydligt mindre klimatbelastande idag. Den betong vi fortfarande behöver i produktionen till exempel i grundplattan är en betong med lägre klimatpåverkan (genom att vi har ersatt cement med slagg). Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

Energin som produceras är förnybar och grön

Idag går det inte att bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver kompensera de koldioxidutsläpp som byggskedet ger upphov till för
att uppnå klimatneutralitet. Det gör vi genom att husen producerar mer förnybar energi än vad som behövs till hushållets el. Alla radhus har därför solceller på taken som genererar egen förnybar el. Takpannorna är ersatta
med ett papptak för att minska klimatpåverkan, men även för att optimera ytan för solceller. Detta innebär inte bara en stor klimatnytta utan också att du som flyttar in här får en mycket låg driftkostnad. Tänk att kunna ladda elbilen direkt med solcellsel, billigare än så kan man inte tanka. Överproduktionen av solel kompenserar de utsläpp som vi idag inte kan undvika i byggskedet. 

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen. Vi har satt en boll i rullning tillsammans med våra leverantörer och du som bostadsköpare är så viktig i denna klimatresa. När du flyttar in här kan du vara säker på att du minskar
dina klimatavtryck och bidrar till en grönare framtid. Det hjälper dig att minska din klimatpåverkan ett steg till. Genom att bo i rätt hus gör du en insats för en bättre morgondag varje dag.