Vanliga frågor och svar – Brf Havsbrynet i Limhamns Sjöstad

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Hur många bostäder är det?
Brf Havsbrynet är ett flerbostadshus. Det finns totalt 148 lägenheter, 1–5 rum och kök, i storlekarna 34-166 kvm. Den första säljetappen omfattade 99 lägenheter, de resterand etapperna omfattade 24 respektive 25 lägenheter.

När är det säljstart?
Den första säljetappen är klar och ägde rum hösten 2020 och våren 2021. Sista säljetappen ägde rum i november 2021.

Var hittar jag planlösningar, priser, månadsavgiften och information om inredning?
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med ny information såsom planlösningar, avgifter och priser. I samband med dessa uppdateringar skickas ett nyhetsbrev ut till dig som har anmält intresse för Brf Havsbrynet. Besök hemsidan skanska.se/havsbrynet för aktuell information om projektet.

Vad ingår i månadsavgiften?
I avgiften ingår uppvärmning av bostad, kallvatten samt grundutbudet för TV och bredband. Varmvatten och hushållsel debiteras efter förbrukning.

När är det inflyttning?
Inflyttningen är planerad från hösten 2022 t.o.m. sommaren 2023.

Vad är det för ventilation i husen?
Ventilationen sker via ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX system). Värmen växlas mellan till- och frånluften utan att luften blandas och på så sätt återvinns värmen av frånluften för att värma upp tilluften. Detta minskar energianvändningen vilket är bra för miljön, samtidigt som energikostnaden minskas.

Hur värms hemmet upp?
Bostaden värms upp via ett vattenburet radiatorsystem (element), samt via tilluft från ventilationen.

Finns det bilgarage?
Det finns 82 parkeringsplatser (varav 3 är reserverade för rörelsehindrade) för föreningens medlemmar i ett gemensamt underjordiskt garage under kvarteret. Parkeringsplatser finns även på kvartersgatorna samt i ett parkeringshus. Garageplatser fördelas utifrån i den ordning som lägenheterna tecknas.

Finns det plats för cykelparkering?
Det finns cykelställ på innergård och i anslutning till trapphusentréerna samt cykelförråd i källare och bilgarage under mark.

Finns det möjlighet för laddning av elbilar?
Ja, ett antal parkeringsplatser har möjlighet till el-laddning. Anmäl intresse för elladdningsplats i samband med köp av lägenhet, först till kvarn gäller.

Finns det någon bilpool för boende i Brf Havsbrynet?
Ja, samtliga boende får ett 10-årigt medlemskap i eldriven bil- och lådcykelpool via OurGreenCar.

Finns det besöksparkering?
Besöksparkering finns primärt på kvartersgatorna i området.

Finns det förråd utanför hemmet?
Ja, samtliga lägenheter har förråd i källaren. Storleken på förrådet varierar beroende på storleken på din lägenhet.

Finns det en gemensam tvättstuga i flerbostadshuset?
Nej, men det kommer att finnas tvättmöjligheter i respektive lägenhet.

Finns det en gemensam övernattningslokal?
Det finns en gemensam lokal som bostadsrättsföreningen själv bestämmer hur och till vad den ska användas.

Får alla lägenheter en balkong?
Lägenheter i markplan har uteplatser. Samtliga lägenheter har balkong, förutom några mindre lägenheter som får fransk balkong.

Går det att flytta eluttag?
Samtliga eluttag är utplacerade med omsorg för att få ett fungerande hem. Flytt av eluttag är ej möjligt.

Vad är det för uppvärmningskälla?
Fjärrvärme.

Vem är fjärrvärmeleverantör och elnätsleverantör?
E-On.

Vatten- och avlopp?
VA-SYD.

Daniel Karlsson

Daniel Karlsson

076-884 01 23