Hidden

NollCO2-precertifierade bostäder i Söder om Allén

Tänk dig bostäder som anpassats, från råvara till energiförbrukning under både byggnationen till det färdigbyggda huset, för att ha så låg klimatpåverkan som möjligt. I Söder om Allén hittar du precis de bostäderna, dessutom är de både NollCO2-precertifierade och Svanenmärkta. När du flyttar in här tar du ett beslut som påverkar ditt klimatavtryck mot en mer hållbar framtid. Visst skulle det kännas bra?

När vi planerar och bygger klimatneutrala bostäder gör vi det i tre steg. Det första steget är designen och att välja en smart energikälla. Husen är alltså utformade för att vara så energieffektiva som möjligt och utrustade med solceller på taken. Nästa steg går ut på att minimera klimatpåverkan från byggskedet och de byggmaterial som används. Men oavsett hur mycket vi försöker få ner utsläppen orsakar husen i Söder om Allén klimatpåverkan när de byggs. Det tredje steget är därför att tillföra mer förnybar energi än vad huset använder och sälja den el som blir över till marknaden. På så vis komp­enserar huset de utsläpp som idag är oundvikliga i byggskedet. Det tar ungefär 50 års produktion av solel innan klimat­påverkan från husets byggskede är kompenserad, och en bostad står ju mycket längre än så.

Minimerad klimatpåverkan under byggskedet

Vi bygger bostäderna i Söder om Allén med beprövad teknik och alla materialval är noga genomtänka för att minska utsläppen så mycket som det bara är möjligt. En viktig del för att minska klimatpåverkan är att stommen tillverkas av trä istället för betong då trä belastar klimatet mindre än betong. Den betong vi fortfarande behöver i produktionen, i grundplattan till exempel, är en betong där vi har ersatt en del av cementen med slagg vilket ger betydligt lägre klimatpåverkan. Rätt byggteknik och bra materialval innebär även att hemmen är mycket energieffektiva.

Förnybar energi

I dag går det inte bygga hus med noll koldioxidutsläpp. Det betyder att vi behöver producera ett överskott av förnybar energi för att kompensera utsläppen. Därför har vi optimerat takytan på husen i Söder om Allén för att kunna utrusta dem med så många solceller som behövs. Vi har även minskat klimatpåverkan ytterligare genom att ersätta takpannorna med ett papptak. Det innebär att du som flyttar in här både får en låg driftkostnad och bidrar till en stor klimatnytta.

Vår målsättning är att med ny teknik och ökad kunskap steg för steg korta ner tiden det tar att kompensera för utsläppen under byggnationen. Tillsammans med våra leverantörer och med dig tar vi stora kliv framåt mot en hållbar framtid.

Klimatkalkyl för radhustyp Alva i Söder om Allén

Klimatkalkylen visar CO2-utsläpp per kvadratmeter i kvarteret som är 266 kg CO2/kvadratmeter. Storleken på hela kvarteret är 2192 kvadratmeter för 14 stycken bostäder. Varje bostad står därmed för ett utsläpp på 42 ton CO2 (266*2192/14=42 ton CO2). Energin från solcellerna på bostäderna kompenserar under 50 år för 272 kg CO2/kvadratmeter vilket innebär att bostaden anses klimatneutral och når ett nettoutsläpp på - 5 kg CO2/kvadratmeter.

Total klimatpåverkan 50 år = 266 kg CO2/kvadratmeter

Certifieringen NollCO2

Certifieringen NollCO2 utfärdas av Sweden Green Building Council och är idag den enda certifieringen för nettonoll klimatpåverkan i Sverige. För att få certifieras ställs krav på växthusgasutsläpp genom hela livscykeln. Från tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet till sluthanteringen av byggnaden. I grunden för certifieringen ligger också miljömärkning.

Minskad energianvändning

 • Solceller
 • Energieffektiv fasad
 • Netto noll primärenergi från drift
 • Energieffektiva fönster

Under byggnationen

 • Effektiva transporter
 • Klimatförbättrad betong
 • Noll avfall till deponi från bygget

Klimatklokt liv

 • Verkstad med låneverktyg
 • Miljörum för källsortering
 • Närhet till bra kommunikationer
 • Individuell mätning av elförbrukning
 • Individuell mätning av varmvatten

Må bra

 • Kvarterspark för rekreation
 • Fruktträd
 • Pergola på gården
 • Trygghetsbelysning på gården
 • Plats för lek

Vill du göra ett hållbart val?

Att välja en Svanenmärkt bostad är ett beslut du kan vara stolt över och somSvanenmärket-Logo_miljömärkt_vit bakgrund.svg gör skillnad. Inte bara för dig och din familj, utan även för planeten. Här i Söder om Allén kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att din nya bostad ska vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen. Till exempel kommer träet från hållbara skogsbruk, färgerna innehåller inga farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller. Här kommer du och din familj med andra ord att kunna leva i en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö. Dessutom har Söder om Allén lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Vi ställer också tuffa krav på design, kvalitet och funktion för att din nya bostad ska hålla länge över tid. Tillsammans påverkar vi klimatutsläpp och naturens resurser i rätt riktning.